Drukuj

Refleksja na XXX Niedzielę Zwykłą 2017

Jolanta włącz . Opublikowano w Newsy

IMG 9411 klBędziesz miłować
 
Będziesz miłować, będziesz przejmować się tym, co mówi Wszechmogący. Będziesz cieszyć się, gdy z Jego pomocą uczynisz prawdziwe dobro, oddasz Mu cześć i chwałę przez życie zgodne z Przykazaniami, przez ufną i wytrwałą modlitwę. 
 
Będziesz kochać i ufać w każdym czasie, niezależnie od okoliczności. On jest Bogiem wiernym, dochowującym danych obietnic.
 
Cała przestrzeń człowieczego serca niechaj będzie oddana Jezusowi; niechaj On tam przebywa, leczy, uświęca, przemienia i sprawia, że stajemy się całkowicie, bez reszty dziećmi Światłości.
 
Każda myśl, każde słowo niechaj będą uzgadniane z Bożym myśleniem, z Bożym wartościowaniem, z Jezusowym nauczaniem, wciąż korygowane ze Słowem. Nie rozstawajmy się z Pismem Świętym, aby wciąż szukać potwierdzenia dla naszego dobrego postępowania, zachęt i pewności, że istotnie szukamy i wybieramy Boga, który jest Miłością, a czasem zauważymy też, jak bardzo rozmijamy się z Jego drogą. 
 
Wtedy w sposób bardziej oczywisty będziemy realizować drugą część przykazania miłości. Będziemy starali się kochać spotykane osoby jak siebie samych. 
 
Przysłowie powiada: nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. A Jezus, Droga, Prawda i Życie zapewnia: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt  25,40).
 
Św. Arnold Janssen twierdzi, że największym dowodem miłości do człowieka jest głoszenie Dobrej Nowiny. Szczęśliwi ci, którzy oddając swe życie Jezusowi, opowiadają innym o Zbawicielu, głoszą Ewangelię swym prostym życiem, zakorzenionym w Bogu, wnosząc do chaosu codzienności dobry uśmiech, słowo, czyn. Stają się promykami Bożego światła i miłości.
 
Lidia Maria Przybysz SSpS