Arnold Janssen - Postać Arnolda Janssena jest świetlanym i bardzo stosownym wzorem dla ludzi naszych czasów.

Zapraszamy właśnie Ciebie do posłuchania życiorysu św. Arnolda Janssena.

Drukuj

Refleksja na Uroczystośc Najświętszej Trójcy

Jolanta włącz . Opublikowano w Newsy


TrójcaW imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego
 
Tak właśnie zaczęła się nasza życiowa przygoda z chrześcijaństwem. Te właśnie słowa wypowiedziano nad Tobą i nade mną, byśmy się stali dziećmi Bożymi przez dar chrztu. Odtąd często dane nam było słyszeć te słowa przy różnych okazjach, codziennych i odświętnych, aż sami zaczęliśmy wypowiadać: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, przed modlitwą, przed nauką, przed pracą, przed przystąpieniem do spowiedzi...
 
Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Pański to święta i nierozdzielna Trójca Przenajświętsza. Jest to jedna z największych tajemnic naszej wiary. Jeden Bóg w trzech Osobach. Każda z Osób ma swoje imię. Każdej przypisujemy szczególniejsze działanie: Ojciec Stwórca, Syn Odkupiciel, Duch Pocieszyciel i Uświęciciel. Ale kochają, myślą, działają razem. „Nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić” (Mt 11,27).
 
Ojciec pociąga człowieka do Syna. Duch Boży prowadzi i wspiera w słabości. Gdy nie wiemy, jak się modlić, On „wstawia się za nami wołaniem bez słów” (Rz 8,26). Jezus czyni dobro, bo widział czyniącego Ojca. Sam napełniony Duchem Świętym pragnie we wszystkim wypełnić wolę Przedwiecznego, która została zapowiedziana w Prawie, u Proroków i w Psalmach, w czym był niewątpliwy udział Ojca i Ducha.
 
„Tak Bóg [Ojciec] umiłował [Ciebie i mnie], że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16). Można więc zginąć lub żyć na wieki z Ojcem, Synem i Duchem. Jak bardzo ważna jest wiara otrzymana na chrzcie, jak bardzo trzeba ją pielęgnować, aby przyjąć to, co objawił o Ojcu Chrystus, aby otwierać się na dar Ducha Prawdy, by żyć w prawdzie, która wyzwala i pomaga iść za Drogą, Prawdą i Życiem.
 
Trzy Święte, Boskie Osoby tworzą najdoskonalszą wspólnotę, gdzie wciąż jedna Osoba patrzy na Drugą, nie pomijając Trzeciej. Od miłości i pomysłów aż wrze. Poznanie tego misterium przekracza ludzkie możliwości. Nie na darmo chłopiec spotkany przez świętego Augustyna zapewnił, że prędzej przeleje muszelką wodę z morza do dołka wykopanego na plaży, niż on zrozumie tajemnicę Trójcy Przenajświętszej.
 
Grzegorz z Nazjanzu wyznaje: „Nieskończona współnaturalność Trzech nieskończonych. Cały Bóg w każdym z osobna… Bóg Trójjedyny ujmowany jako całość… Nie zacząłem jeszcze myśleć o Jedności, a już Trójca ogarnia mnie swoim blaskiem. Nie zacząłem jeszcze myśleć o Trójcy, a już obejmuje mnie Jedność…”.
 
Wypada więc zamilknąć i pochylić się nad Biblią, wcześniej uczyniwszy znak krzyża w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Czytać, trwając w Bożej obecności, pozwalając Synowi Jedynemu, by objawiał nam Ojca i Siebie, otwierając się wciąż na nowo na dar Ducha Pocieszyciela, aby nas wszystkiego uczył, wszystko przypominał.
 
„Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg zesłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze!” (Ga 4,6)
 
Lidia Maria Przybysz SSpS
Foto: Heinz Helf SVD
 

Misje

polska

Praca w Polsce

Modlitwy

Kontakt

Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha Świętego
Congregatio Missionalis Servarum Spiritus Sancti (CM SSpS)
ul. Starowiejska 152,
47-400 Racibórz
tel. (0-32) 415-50-51, 415-98-09 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Referat Powołaniowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Referat Misyjny Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego
ul. Starowiejska 152;
47 - 400 Racibórz
tel.32/415 95 84;
e-mail referat Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.: www.siostrymisyjne.pl
Konto Misyjne:
BGŻ 15 2030 0045 1110 0000 0061 7240 z dopiskiem "na cele Misyjne"

Intencje

wyslij