Arnold Janssen - Postać Arnolda Janssena jest świetlanym i bardzo stosownym wzorem dla ludzi naszych czasów.

Zapraszamy właśnie Ciebie do posłuchania życiorysu św. Arnolda Janssena.

Drukuj

Prowincja Polska

Polska prowincja liczy 140 sióstr ok. 86 polskich Służebnic Ducha Świętego w głoszenie Radosnej Nowiny w krajach misyjnych. Gdziekolwiek żyjemy czy pracujemy, jesteśmy świadome swego powołania jako misjonarki, wszak świat należy do Pana i dla Niego trzeba go zdobyć. Jest to zadanie wprawdzie trudne, ale wszystko jest możliwe dzięki łasce Ducha Świętego. Pragnie On przez działanie swoich sług wsławić Ojca i Syna i odmienić grzeszny świat (św. Arnold Janssen).

W Polsce angażujemy się w rozmaite posługi, prace i apostolaty. Poprzez pracę w szkole, przy parafiach, ze studentami, w rozszerzaniu dzieła misyjnego poprzez głoszenie świadectw w kościołach parafialnych, formacje sióstr przygotowujących się do wyjazdu na misje, apostolaty wśród osób niepełnosprawnych, wśród młodzieży, jak w pracach domowych; w domu rekolekcyjnym, wśród starszych i potrzebujący pomocy sióstr naszego Zgromadzenia. Siostry pracują w szkołach, szpitalach jako pielęgniarki, studiują.

Wszędzie czy w Polsce, czy zagranicą jesteśmy misjonarkami, świadcząc o Bożej obecność pośród nas, w świecie.

Jesteśmy wspólnotą osób duchowo zjednoczonych ze Zgromadzeniem Misyjnym Sióstr Służebnic Ducha Świętego a także z pozostałymi dwoma Zgromadzeniami Misyjnymi założonymi przez św. Arnolda Janssena: Zgromadzeniem Słowa Bożego (Księża Werbiści) oraz Zgromadzeniem Sióstr Służebnic Ducha Świętego od Wieczystej Adoracji, tworząc duchową Rodzinę Arnoldową. Żyjąc według wskazań Ewangelii, a także w duchu Świętego Ojca Arnolda, poddajemy się szczególnemu działaniu Ducha Świętego, czcząc Go całym naszym życiem, i troszczymy się o to, by Królestwo Boże rozszerzało się w naszych środowiskach i po całym świecie.  

W jaki sposób pragniemy żyć?
•    kształtujemy nasze życie według wymagań chrztu świętego i bierzmowania;
•    czcimy i prosimy Ducha Świętego, by prowadził nas i cały Kościół do pełni życia Bożego;
•    otwieramy się na potrzeby ludzi, zarówno bliskich jak i dalekich (kraje misyjne), by wszyscy poznali Ewangelię i naśladowali Chrystusa;
•    w konkretny sposób poprzez modlitwę, ofiary duchowe i materialne oraz inne formy  współpracy wspieramy posługę misyjną Kościoła a zwłaszcza Rodziny Arnoldowej.

Pragniemy, by nasze życie było oparte o świadome przeżywanie prawdy, że Trójjedyny Bóg mieszka i działa w naszych sercach a poprzez nas pragnie działać w świecie.
ZAPRASZAMY!!!

W Polsce:

  • siedziba Wspólnoty znajduje się w Domu Prowincjalnym Sióstr Misyjnych Służebnic  Ducha Świętego w Raciborzu.
  • w Raciborzu odbywają się raz w miesiącu regularne spotkania,
  • organizowane są rekolekcje
  • pielgrzymki autokarowe
  • 2-3 razy w roku do wszystkich członków wysyłane są listy.


Zgromadzenie Sióstr modli się za żywych i zmarłych członków Wspólnoty, w ich intencjach są odprawiane specjalne Msze święte;
Do wspólnoty można także przynależeć poprzez włączenie się w ducha i modlitwę, kontaktując się jedynie listownie:
Misyjna Wspólnota Ducha Świętego
ul. Starowiejska 152
47-400 Racibórz


Czy nie chciałbyś/chciałabyś i Ty dołączyć się do międzynarodowej grupy zjednoczonej w tym duchu w ponad 20 krajach świata?
Coraz bardziej potrzeba jednoczenia sił i wypraszania Ducha Świętego dla świata, dla dzieła misyjnego, dla nas samych. Musimy iść razem, jednoczyć wołanie! ZAPRSZAMY DO WŁĄCZENIA,
Autor s. Aleksandra Huf SSpS

Misje

polska

Praca w Polsce

Modlitwy

Kontakt

Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha Świętego
Congregatio Missionalis Servarum Spiritus Sancti (CM SSpS)
ul. Starowiejska 152,
47-400 Racibórz
tel. (0-32) 415-50-51, 415-98-09 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Referat Powołaniowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Referat Misyjny Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego
ul. Starowiejska 152;
47 - 400 Racibórz
tel.32/415 95 84;
e-mail referat Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.: www.siostrymisyjne.pl
Konto Misyjne:
BGŻ 15 2030 0045 1110 0000 0061 7240 z dopiskiem "na cele Misyjne"

Intencje

wyslij