Arnold Janssen - Postać Arnolda Janssena jest świetlanym i bardzo stosownym wzorem dla ludzi naszych czasów.

Zapraszamy właśnie Ciebie do posłuchania życiorysu św. Arnolda Janssena.

Drukuj

Prawdziwie Zmartwychwstał!

pusty-grob-jezusaPan Zmartwychpowstał
I jest z nami!
Alleluja… ufności i rozświetlenia Bożym Światłem-Jezusem każdego miejsca w sercu.

Drukuj

Prezentacje multimedialne

Twój krzyż jest moim światłem; on zastawia drogę naszym snom o łatwym życiu i otwiera inną drogę, szlachetniejszą, urodzajną i bogatszą. Uczyniłeś Twój krzyż ostatnią lekcją Twojej nauki, ostatnią prawdą ofiarowaną jako świadectwo.

Rozważania na Drogę Krzyżową - pobierz prezentację

Kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? Wyrósł bowiem przed nim jako latorośl i jako korzeń z suchej ziemi.

Rozważania o Księdze Izajasz - pobierz prezentację

Drukuj

Stacje Drogi Krzyżowej

"Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste..." - czas Wielkiego Postu skłania nas w sposób szczególny do rozważania męki Chrystusa, do duchowego kroczenia razem z Nim po ścieżkach Jego ostatniej drogi.

Pragnieniem sióstr naszej wspólnoty było umieszczenie w ogrodzie przy domu stacji Drogi Krzyżowej. Dzięki pomocy i zaangażowaniu wielu osób udało się zrealizować to pragnienie. W środę 25.03.2015r. nastąpiło poświęcenie Drogi Krzyżowej. Był na nim obecny ks. Proboszcz naszej parafii oraz Ksiądz rekolekcjonista, który w tym czasie głosił nauki wielkopostne. Na pierwsze nabożeństwo przyszli też nasi dobrodzieje, którzy modlitwą, ofiarą, pracą i zaangażowaniem przyczynili się do powstania przepięknych stacji upamiętniających bolesną drogę Jezusa Chrystusa.

Siostry z Bydgoszczy

Zobacz zdjęcia.

Drukuj

Pokusa i grzech

Pokusa

krzyz-dlonJezus Chrystus przez to bowiem, co sam wycierpiał poddany próbie, może przyjść z pomocą tym, którzy jej podlegają (Hbr 2, 18). W Biblii Paulińskiej ten fragment brzmi: Skoro bowiem sam doświadczył pokusy, potrafi przyjść z pomocą kuszonym!
Pan Jezus, pełen radości płynącej z przebywania z Ojcem i Duchem na pustyni, umocniony postem, doświadczył kuszenia przez złego anioła (Mt 4, 1 – 11). Jezus, prawdziwy Bóg i Człowiek, mógł jednym aktem woli uczynić to, co proponował kusiciel i wiele więcej. Jednakże nie nadużył swej władzy i mocy. Wręcz przeciwnie – uniżył się i przyjął postać sługi, stając się podobnym do ludzi (Flp 2, 6 – 8). Nie chciał być podziwiany i oklaskiwany ani przez człowieka, ani przez anioła, tym bardziej upadłego. Wiedział, że zły anioł powróci, że będzie Mu dokuczał dotkliwie, ale pozostał wierny sobie, Ojcu i Duchowi Świętemu, a nawet samemu człowiekowi. Chciał zwyciężyć kuszenie szatana, odpowiadając prosto, nie wdając się w dyskusje, nie rozważając innych możliwości. Przypomniał, kto komu ma służyć i cześć oddawać, oraz do kogo wszystko należy. Jezus nie stracił wewnętrznej i zewnętrznej wolności.
Jezus podczas swej modlitwy w Getsemani powiedział: Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe (Mt 26, 41). Trzeba nam nieustannie czuwać i jednoczyć się na modlitwie z Jezusem, aby w chwili takiej czy innej pokusy mieć jedną odpowiedź: nie. Albo, może lepiej, udając, że się jej nie dostrzega, bardziej przylgnąć do Jezusa i wołać: Jezu, ratuj!

Drukuj

Triduum Paschalne

triduum

Kochane Siostry,
To już kolejny raz docieramy z Chrystusem do Jerozolimy, miasta błogosławieństwa i przekleństwa zarazem. Błogosławieństwa bo wjeżdża do miasta pokoju, przekleństwa  bo ciągle trwa w nim niezgoda, nienawiść i brak rozumienia tajemnicy miłości. Zdajemy sobie sprawę z tego, że zarówno Niedziela Palmowa, jak   i cały Wielki Tydzień wymagają od nas pewnego zagłębienia się w przeżywane tajemnice, aby ze swoją miłością stanąć bliżej Jezusa    i Jego trudnej tajemnicy Odkupienia. Jednym z największych mankamentów dzisiejszego świata jest przesuwanie Jezusa na obrzeża życia. Ludzie biorą we własne ręce swój los i sami decydują o swoim zbawieniu, ale wcale nie są z tego powodu szczęśliwi. Trzeba nam stanąć bliżej Jezusa wjeżdżającego do Jerozolimy, klęknąć bliżej Jezusa w Ogrójcu, wczuć się w Jezusa ubiczowanego i ukoronowanego cierniem, głębiej rozumieć Jezusa miłującego krzyż, wreszcie trzeba nam umrzeć razem z Nim, aby porzucić starego człowieka. A wszystko po to, aby razem z Nim zmartwychwstać do nowego, zjednoczonego z Nim życia.
Drogie Siostry,  nie żałujmy czasu na modlitwę,  rozważanie, na milczenie, na słuchanie, aby w tym świętym czasie Wielkiego Tygodnia Jezus mógł głębiej przemówić do każdej z nas, byśmy go wysłuchały, zrozumiały i przyjęły jako tego, Który wczoraj i dziś ten sam na wieki.

Drukuj

Zwiastowanie Pańskie

zwiastowanie„Bądź  pozdrowiona  pełna  łaski, Pan z Tobą”

„Maryja jest naszym wzorem w życiu misjonarskim. Powołana z Narodu Wybranego dala światu zbawiciela i całkowicie poświęciła się Jemu i Jego posłannictwu. Jak Ona, stajemy do całkowitej dyspozycji Boga i ludzi. Swoją posługę wykonujemy w radości i ufności, cierpliwości i dobroci”. (Konst. 121)

Kochane Siostry!
Zwiastowanie to pierwsza pełna ewangelizacja miłości z jaką Bóg stanął przed człowiekiem, przed jedną kobietą, która przyjęła ten dar i poczuła się za niego odpowiedzialna. W ten sposób zaczęła się Boża przemiana w świecie, jednocześnie zostało dowartościowane człowieczeństwo, kobiecość, czystość i macierzyństwo. Obecność Słowa, które stało się Ciałem, czyli Jezusem Chrystusem, spowodowało, że Maryja stała się źródłem nowego życia, nową nadzieją dla zagubionego świata. Święto Zwiastowania to z jednej strony uwielbienie miłującej łaski Boga, z drugiej zaś strony wdzięczność za sposób jaki wybrał Bóg, aby Jego miłość mogła się zrealizować w sposób pełny. Jest to więc wdzięczność za Maryję, za Jej pokorę gotową na wszystko co Bóg zaplanował, za Jej posłuszeństwo woli Bożej.

Misje

polska

Praca w Polsce

Modlitwy

Kontakt

Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha Świętego
Congregatio Missionalis Servarum Spiritus Sancti (CM SSpS)
ul. Starowiejska 152,
47-400 Racibórz
tel. (0-32) 415-50-51, 415-98-09 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Referat Powołaniowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Referat Misyjny Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego
ul. Starowiejska 152;
47 - 400 Racibórz
tel.32/415 95 84;
e-mail referat Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.: www.siostrymisyjne.pl
Konto Misyjne:
BGŻ 15 2030 0045 1110 0000 0061 7240 z dopiskiem "na cele Misyjne"

Intencje

wyslij