Arnold Janssen - Postać Arnolda Janssena jest świetlanym i bardzo stosownym wzorem dla ludzi naszych czasów.

Zapraszamy właśnie Ciebie do posłuchania życiorysu św. Arnolda Janssena.

Drukuj

Duchowość Komunii

trojca-sw26 września rozpoczęło się nasze spotkanie Sióstr Przełożonych w Nysie. W piątek na rozpoczęcie ks. biskup Andrzej Czaja wygłosił dla nas konferencję na temat: ”Duchowości  Komunii w życiu konsekrowanym”. Mówił, że chodzi o styl postaw, nawet styl życia charakterystyczny i obligatoryjny dla człowieka, który przyjął Jezusa i Jego naukę w sposób uznawany przez Kościół Chrystusowy, tzn. Kościół kierowany przez Apostołów i ich następców aż do „końca czasów”. Sama duchowość została zdefiniowana w bardzo prosty sposób :”życie według Ducha”.  Papież Jan Paweł II w liście apostolskim Novo millennio ineunte, upatruje w duchowości komunii uniwersalną „zasadę wychowawczą”, która czerpie inspirację z „nowego przykazania” Jezusa, wyrażonego w słowach: „abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem” (J 13,34), czyli abyśmy wszyscy stali się "jednym duchem i jednym sercem". Przyjmuje się powszechnie, że communio Kościoła oznacza realizację pierwotnej stwórczej wspólnoty z Bogiem, która znalazła swe doskonałe spełnienie w Jezusie Chrystusie i polega na obdarowaniu człowieka udziałem w życiu Bożym. Więzy Ducha Świętego, którego wszyscy ochrzczeni otrzymują w darze, decydują o tym, że  udziałem chrześcijan jest szczególny rodzaj egzystencji w Chrystusie.

Drukuj

Modlitwa w intencji Synodu Biskupów

synod-biskupowZapraszamy do wspólnej modlitwy. Dzień modlitw w intencji III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów

Niedziela 28 września 2014 r. będzie poświęcona modlitwie w intencji III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, który odbędzie się w dniach 5 – 19 października. Przedmiotem obrad Zgromadzenia będą “Wyzwania duszpasterskie wobec rodziny w kontekście ewangelizacji”.
Zachęcamy kościoły, wspólnoty parafialne, instytuty życia konsekrowanego, ruchy i stowarzyszenia do modlitwy w intencji Synodu podczas Eucharystii i innych nabożeństw, w dniach poprzedzających oraz w czasie trwania prac synodalnych. W Rzymie modlitwa będzie sprawowana każdego dnia w kaplicy Salus Populi Romani, w papieskiej bazylice Matki Bożej Większej (Santa Maria Maggiore). Wierni, szczególnie w rodzinach, mogą łączyć się w modlitwie osobistej w intencji Synodu.

Zachęca się do odmawiania, napisanej przez Papieża Franciszka, Modlitwy do Św. Rodziny, (…)Zalecane jest także odmawianie różańca w intencji prac synodalnych.

Drukuj

Pielgrzymka osób konsekrowanych na Górę św. Anny

21 listopada rozpocznie się ogłoszony przez papieża Franciszka rok życia konsekrowanego. W związku z tym 20 września odbyła się pielgrzyma sióstr i braci zakonnych na Górę św. Anny. Uczestniczyły w niej osoby konsekrowane z pięciu diecezji. Przybyliśmy na zaproszenie biskupa Rudolfa Pierskały, by wspólnie się spotkać, pomodlić i skupić nad tekstem listu papieża Franciszka Radujcie się.

W związku z listem Ojca Świętego odbyła się dyskusja-co można zaproponować na rok życia konsekrowanego? Mówiły o tym zaproszone siostry różnych zgromadzeń w tym S. Dolores Zok z naszego zgromadzenia, czy p. Anna Kesz- dziewica konsekrowana i nie tylko Siostry ale i księża ks. Andrzej Dymitrow i ks. Bogdan Długosz. Każdy wydobywał z listu papieża nowe treści, dając do myślenia, pytając…

Następnie w bazylice św. Anny odbyła się uroczysta Eucharystia. Nasze Siostry dbały o jej przygotowanie- śpiew, prośby, procesję z darami. W duchu wdzięczności Bogu za dar życia konsekrowanego umacniałyśmy się przy stole Pana, karmiąc się Jego Słowem i ciałem.

Zobacz zdjęcia w galerii zdjęć.

Drukuj

Otwarte serce dla misji

X Misyjny Zjazd Dzieci w Nysie przebiegał pod hasłem: "Otwarte serce dla MISJI". Uroczystej - JUBILEUSZOWEJ - Eucharystii przewodniczył Jego Ekscelencja Ks. Biskup Paweł Stobrawa. Było także wielu Misjonarzy Werbistów, którzy pracują w różnych krajach świata.
Z Parafii Matki Bożej z Raciborza  pojechało (pod okiem s. Gabrieli T.) do Nysy ponad 70 dzieci,młodzieży i rodziców. Tym razem należeliśmy do kontynentu Azji, dlatego każdy otrzymał w prezencie pamiątkową koszulkę koloru żółtego. W czasie spotkania misyjnego był z nami o. Krzysztof Kołodyński SVD - Misjonarz z Madagaskaru. Bardzo ciekawie opowiadał i zachęcał nas do "otwierania serca" dla Boga i drugiego człowieka. Wielką atrakcją - jak co roku -  był poczęstunek na boisku oraz loteria fantowa i wypuszczanie balonów w kolorach całego świata.
Również był teatr z Gliwic i prawdziwi aktorzy. Na bardzo wysokim poziomie pokazali nam fajny spektakl... Atmosfera tego dnia pozostanie nam na długo w pamięci. Jak Bóg pozwoli, to w przyszłym roku znów pojedziemy.
Bardzo dziękujemy Ojcom Werbistom za tak wspaniały dzień i Wasze "otwarte serca dla Misji" i dla nas... Jednak słowa szczególnej wdzięczności kierujemy do o. Mariusza Góryjowskiego SVD, który bardzo dobrze zorganizował przebieg tego święta. Nigdy nie zapomnimy o takim geście dobroci i miłości. Jesteście WIELCY. "Bóg zapłać!".

Zobacz zdjęcia.

Drukuj

Siostry z Chin w Polsce

delegacja z chin 1Od 5 do 25 września goszczą w Polsce 22 siostry zakonne z Chin. Siostry zostały zaproszone przez Stowarzyszenie Sinicum im. Michała Boyma SJ, które działa w Polsce na rzecz Kościoła katolickiego w Chinach. W stowarzyszeniu są zaangażowane dwie siostry z naszego Zgromadzenia s. Aleksandra Huf i s. Weronika Maria Klebba.
Seminarium dla sióstr zakonnych z Chin w Polsce organizowane jest po raz drugi. Uczestniczą w nim głównie przełożone i siostry odpowiedzialne za formację w swoich wspólnotach zakonnych w Chinach. Poza wykładami na temat życia i formacji zakonnej, siostry odwiedzają różne ośrodki życia religijnego w Polsce. Mają też okazję spotkać się z kilkoma biskupami naszego kraju oraz z nuncjuszem apostolskim w Polsce abp. Celestino Migliore.
W siedzibie Episkopatu siostry z Chin były również gośćmi Konsulty Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych. Podczas spotkania poznały prace Konsulaty i dowiedziały się, w jaki sposób współpracują ze sobą zgromadzenia zakonne w Polsce.
chiny-siostry 1Podczas trzytygodniowego pobytu, siostry odwiedzają oprócz Warszawy m.in. Kraków, Częstochowę, Nysę i Opole, gdzie będą miały okazję zapoznać się z życiem i działalnością polskich zgromadzeń zakonnych. – Jest to ubogacające dla obu stron – mówi s. Weronika Maria Klebba SSpS. Jak dodaje, seminarium organizowane po raz drugi jest przedsięwzięciem, którego celem jest przede wszystkim umożliwienie gościom z Chin doświadczenia różnych wspólnot życia konsekrowanego w wolnym kraju, pomoc w pogłębieniu ich formacji zakonnej i okazanie solidarności z prześladowanym Kościołem w Chinach.

Wywiad z s. Franciszką z Chin

Wywiad z s. Weroniką Marią Klebba SSpS

Spotkanie z Siostrami część 1

Spotkanie z Siostrami część 2

Misje

polska

Praca w Polsce

Modlitwy

Kontakt

Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha Świętego
Congregatio Missionalis Servarum Spiritus Sancti (CM SSpS)
ul. Starowiejska 152,
47-400 Racibórz
tel. (0-32) 415-50-51, 415-98-09 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Referat Powołaniowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Referat Misyjny Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego
ul. Starowiejska 152;
47 - 400 Racibórz
tel.32/415 95 84;
e-mail referat Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.: www.siostrymisyjne.pl
Konto Misyjne:
BGŻ 15 2030 0045 1110 0000 0061 7240 z dopiskiem "na cele Misyjne"

Intencje

wyslij