Arnold Janssen - Postać Arnolda Janssena jest świetlanym i bardzo stosownym wzorem dla ludzi naszych czasów.

Zapraszamy właśnie Ciebie do posłuchania życiorysu św. Arnolda Janssena.

Drukuj

Rozważanie na marzec 2015

„Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują” (Mt 5,44)

braterstwoW kazaniu na Górze Pan Jezus wyraźnie powiedział: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie…
Pan Jezus zwraca się do nas wszystkich z prośbą o miłość miłosierną. Otóż między sobą we wspólnotach mamy osoby, które kochamy, a tym samym otaczamy je dużą życzliwością i ta miłość przychodzi nam łatwo. Są jednak i takie osoby, wobec których czujemy mniejszy, czy większy dystans, czasem wręcz niechęć. U nich ostrzej widzimy wady. To wobec nich Pan Jezus prosi nas o szczególną miłość.

Przeżywamy dni Wielkiego Postu, Pan Jezus prosi nas byśmy  powzięły ważne postanowienie - postanowienie miłowania i okazywania miłości i miłosierdzia tym, do których zbytniej sympatii nie czujemy. Starajmy się, zgodnie z tym postanowieniem, podchodzić do takiej osoby i z wielką miłością z nią rozmawiać. Często, przy każdej okazji z taką osobą, choć przez chwilę starajmy się przebywać przekazując miłość, aż prawdziwie w swym sercu tę miłość poczujemy, gdyż wtedy pozwalamy zagościć jej w nas.

Módlmy się za siebie nawzajem. Szczególnie gorąco módlmy się za osoby, do których tej bliskości i sympatii nie odczuwamy. Tych bliźnich starajmy się objąć żarliwą modlitwą, ufając, że sam Bóg będzie przemieniał wtedy nasze serca. Niech Wielki Post stanie się dla nas czasem odkrywania piękna w tych duszach i doświadczania wzajemnej miłości. Kiedy miłość będzie między nami, wtedy silniejsi już mocą tej miłości będziemy mogli wyjść z nią na zewnątrz. Ale dopóki w sercu jest choćby odrobina niechęci - pozostaje słabość, a Wspólnota osłabiona jest tą słabością.

Drukuj

Rozważanie na niedzielę 1 marca 2015

krzyzWzrusza relacja pomiędzy Bogiem i Abrahamem. Bóg zwraca się do niego po imieniu. A on jest zasłuchany w Boga; gotowy na każde wezwanie; odpowiada: „Oto jestem”.
Pan Bóg do nas także zwraca się po imieniu, wzywa, zaprasza do głębszej zażyłości. Jak słuchamy i odpowiadamy?
Bóg zażądał od Abrahama nieprawdopodobnej ofiary. Jest już wszystko przygotowane, gdy okazuje się, że była to próba, sprawdzenie jak bardzo i jak dalece Abraham uczyni to, czego Bóg oczekuje. Bojaźń Abrahama wobec  Boga jest tak wielka, że jest gotowy ofiarować Bogu swego jedynego, ukochanego syna Izaaka. Ale Bóg go powstrzymał przez anioła; wystarcza baran złożony w całopalnej ofierze. Bóg Prawdziwy oszczędził Izaaka, nie chce, aby taka ofiara została Mu złożona. Cenniejsza jest dla Niego postawa Abrahama – jego bezgraniczna ufność, zawierzenie, gotowość na  zrezygnowanie z udziału w obietnicach jakie otrzymał od Niego. Jednakże historia zbawienia zmierza do dnia, w którym Jezus złoży Siebie na krzyżu w ofierze najdoskonalszej Ojcu. To On jest Barankiem Bożym ofiarowanym Bogu za grzechy świata, moje i twoje.
Tymczasem zdarzenie z góry Tabor ukazuje jak Jezus przygotowuje swych uczniów: Piotra, Jakuba i Jana na najtrudniejszy etap ich znajomości i przyjaźni. Chce ich umocnić przed swoją Męką.

Drukuj

Rozważania

coloseum-krzyzCzas Wielkiego Postu to moment w roku liturgicznym kiedy zaproszeni jesteśmy do konkretnych praktyk. Jedną z nich jest Droga Krzyżowa. Poniżej umieszczamy i tym samym zapraszamy do lektury i modlitwy tekstami przygotowanymi na nabożeństwa Wielkopiątkowe w rzymskim Koloseum i do tekstu ks. Wyszyńskiego. W IV Pieśni Sługi Jahwe, pieśni z księgi proroka Izajasza możemy znaleźć taki werset A kto się przejmuje Jego losem (Iz 53,8). Rozważając Drogę krzyżową zatrzymując się, modląc się czyż nie przejmujemy się Jego losem?

Rozważanie 1

Rozważanie 2

Rozważanie 3

Rozważanie 4

Rozważanie 5

 

Drukuj

Bóg kocha do końca człowieka

wielki-postKochane Siostry,
Rozpoczynamy okres Wielkiego Postu, który dla każdej z nas jest nowym wezwaniem do przemiany, które nigdy nie ma końca. Wynika to przede wszystkim z wezwania Jezusa do nawrócenia: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Jak zauważamy jest to jego pierwsze orędzie, które wygłosił  na początku swojej działalności mesjańskiej. Z jednej strony jest to kontynuacja tego co czynił Jan Chrzciciel, który przygotowując drogę Mesjaszowi również wzywał do nawrócenia. Zaś z drugiej strony jest to nowa rzeczywistość, która mówi  o  Królestwie Bożym.  Jezus przyszedł po to, aby stworzyć coś nowego, w przeciwieństwie do  starych zasad martwego prawa. Nowość Jezusowej drogi polega na wierze w zbawienną miłość, gotową oddać nawet życie. Taka bowiem miłość jest największa. Mamy się nauczyć nie tylko miłować bliźniego, jak siebie samego, ale miłować ludzi jak On nas umiłował. „My miłujemy [Boga], ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował" (1 J 4, 19).

Drukuj

Wielki Post 2015, rozpoczynamy

sroda-popielcowaOd pochylenia głowy
Od pozwolenia aby proch dotknął żywej skóry
Miejsca moich myśli mego wzroku
Od zamyślenia jeśli dam sobie czas
Jeśli podzielę ten czas z Bogiem
Wielki Post czy rzeczywiście będzie wielki i czy będzie miał wymiar postu zależy ode mnie…

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię

Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz.... Z prochu ziemi, z niczego Wszechmocny powołał człowieka do istnienia. Tchnął  w niego życie.

Człowiek może być piękny nie tylko zewnętrznie; ileż starania o dobry wygląd, ale - i przede wszystkim wewnętrznie. A to ukryte piękno promieniuje i dodaje niezwykłego uroku.

Może mieć delikatne i czułe serce, wrażliwe oczy i słuch. Może dostrzegać potrzeby innych;  w sposób taktowny je zaspokajając. Trzeba by poprosić o przyjęcie pomocy, uzyskać przyzwolenie potrzebującego.

Drukuj

Matka Pięknej Miłości

serca-z-rakPięknej Miłości Boga do człowieka,
Pięknej, bo przebaczającej, kochającej,   
ukrzyżowanej, czekającej, miłosiernej,
nieskończonej, wiecznej…

Pięknej Miłości człowieka do Boga,
Pięknej, bo ufnej, oddanej, zawierzonej,  
niestrudzonej, szukającej, wiernej…

Pięknej Miłości człowieka do człowieka,
Pięknej, bo bezinteresownej, życzliwej,
uśmiechniętej, gotowej do pomocy,
zasłuchanej, dyskretnej…

Pięknej Miłości dziewczyny i chłopaka,
Pięknej, bo czystej, źródlanej, zauroczonej,
czułej i zdystansowanej,
delikatnie kochającej…

Misje

polska

Praca w Polsce

Modlitwy

Kontakt

Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha Świętego
Congregatio Missionalis Servarum Spiritus Sancti (CM SSpS)
ul. Starowiejska 152,
47-400 Racibórz
tel. (0-32) 415-50-51, 415-98-09 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Referat Powołaniowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Referat Misyjny Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego
ul. Starowiejska 152;
47 - 400 Racibórz
tel.32/415 95 84;
e-mail referat Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.: www.siostrymisyjne.pl
Konto Misyjne:
BGŻ 15 2030 0045 1110 0000 0061 7240 z dopiskiem "na cele Misyjne"

Intencje

wyslij