Arnold Janssen - Postać Arnolda Janssena jest świetlanym i bardzo stosownym wzorem dla ludzi naszych czasów.

Zapraszamy właśnie Ciebie do posłuchania życiorysu św. Arnolda Janssena.

Drukuj

Dzień Życia Konsekrowanego 2015

Wspólnie świętowaliśmy
31 stycznia w kościele seminaryjnym odbyło się spotkanie z okazji obchodzonego w Kościele- 2 lutego- Dnia Życia Konsekrowanego. Rozpoczęło się wspólną modlitwą różańcową w intencji owoców trwającego Roku Życia Konsekrowanego. Następnie bp. Rudolf Pierskała przewodniczył uroczystej Eucharystii. Słowo wygłosił bp. Andrzej Czaja.
Po liturgii Słowa odnowiliśmy nasze śluby Panu. Z płonącą świecą w ręku, na nowo wyznawaliśmy, pragnienie pójścia za Jezusem na drodze rad ewangelicznych. Ubóstwa, posłuszeństwa i czystości. Boże w Trójcy Świętej Jedyny powołałeś nas, abyśmy byli jedno z Tobą. Posyłasz nas, abyśmy naszym życiem ukazywali Twoją miłość. Konsekrowani przez Ciebie oddajemy się całkowicie Tobie.....Takie słowa niosły głosy sióstr i braci różnych zgromadzeń. W jednym Bożym Duchu powierzając się Jezusowi, aby On dopełniał w nas swego dzieła.
Wspólnie też świętowaliśmy dalej na poczęstunku i w auli, gdzie każde Zgromadzenia mogło przybliżyć swój charyzmat i służbę w diecezji.

Zobacz zdjecia.

Drukuj

Wierność w życiu konsekrowanym

rok-konsekrowanego-zyciaWierność jest jedną z najpiękniejszych wartości i cnót w życiu człowieka, choć trzeba przyznać i to, że współcześnie nie jest doceniana. Współczesna teoria zmienności w świecie wartości wypycha ją na obrzeża życia. Coraz częściej słyszymy chwytliwe hasło: „czas na zmiany”, przy czym wcale nie chodzi o zmiany wartościujące, lecz wartościowanie koncentruje się raczej na wygodnej łatwiźnie. A wierność? Tchnie bardziej konserwatyzmem, który nie ma zbyt wielkiego powodzenia w dzisiejszym świecie, w którym króluje postawa zmiennej „nowoczesności” i reklama mody.
W takiej sytuacji życie konsekrowane jest otwartym sprzeciwem wobec wyżej przytoczonych tendencji. Odwołuje się do wartości osobowych, religijnych, moralnych, a więc wartości stałych i stawia na wymagania. To prawda, niejednokrotnie uderzają one w naszą mało wypracowaną naturę, ściągającą nas ku temu, co łatwiejsze, zaspakajające cały wachlarz potrzeb, przyjemniejsze. Pogłębia się ludzka konsumpcja. Człowiek nastawia się bardziej na „mieć” niż na „być”. Tego rodzaju postawa dosyć łatwo prowadzi do czegoś trudnego, co paraliżuje ludzkiego ducha oraz osobowy dynamizm – do lenistwa. Może nawet nie tyle lenistwa zewnętrznego, ale bardziej wiedzie do postawy lenistwa duchowego.

Życie konsekrowane w całej swojej rozciągłości broni nas przed taką postawą. Przede wszystkim zbliża nas do Boga, jako wartości najwyższej i stałej. Otwiera na dar jego miłości, która charakteryzuje się właśnie tym, że jest bezgranicznie wierna, bez względu na ludzką niestałość i niewierność. To ona stoi u podstaw całego dzieła stworzenia, ale też ona jest źródłem całej historii zbawienia. Ona leży u początków naszego powołania, ona też nas podtrzymuje na drodze jego realizacji. Miłość łamie nasz egoizm i naszą ospałość i zachęca nas do twórczości tak duchowej jak i osobowej. Miłość otwiera nas na drugich ludzi, na ich potrzeby, w tym na jedną najważniejszą – na zbawienie. To miłość chce nas obdarzyć prawdziwym szczęściem, nigdy nie zwodzi obietnicami szczęścia zastępczego.

Drukuj

Ekumeniczne starania o jedność – podsumowanie tygodnia modlitw o jedność chrześcijan

ekum201525 stycznia 2015 r. w Katedrze Opolskiej odbyło się uroczyste zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Do tej pory nabożeństwa wieńczące spotkania ekumeniczne miały miejsce w Warszawie. Od tego roku decyzją biskupów będą się one odbywały w różnych miastach Polski.
Uroczystej Mszy św. o godz. 16.00 przewodniczył nuncjusz apostolski, arcybiskup Celestino Migliore, a koncelebrowali m.in. biskupi Jan Kopiec, Jan Wieczorek, Jan Bagiński, Paweł Stobrawa, Rudolf Pierskała, Andrzej Czaja i wielu prezbiterów. Obecni byli przedstawiciele kościołów: Prawosławnego, Ewangelicko-Augsburskiego, Ewangelicko-Metodystycznego, Ewangelicko-Reformowanego, Polskokatolickiego i Starokatolickiego Kościoła Mariawitów. Wśród kapłanów byli przedstawiciele Polskiej Rady Ekumenicznej.
Biskup Andrzej Czaja w słowie wstępnym odniósł się do motta tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan – „Daj mi pić” (J 4,7). Podkreślił, że choć Jezus nie odczuwał głodu, bo Jego pokarmem było pełnienie woli Bożej, odczuwał pragnienie „aby byli jedno”, a owa jedność istnieje tam, gdzie żywe są wiara i miłość.

Drukuj

List z Papui Nowej Gwinei

„Misjonarki piszą…”- Listy Misjonarek 2014/7

Papua Nowa Gwinea 23.12.2014

Drodzy Przyjaciele Misji 
Wiem, że gdy się dostaje takie listy ogólnie zaadresowane, czyli dostępne dla wszystkich, to się i może nie chce czytać...Jeśli jednak masz ochotę i chwilę, by się zatrzymać, i usłyszeć, co nowego z naszej misji w Papui Nowej Gwinei, to zapraszam!
Fizyczną i techniczną niemożliwością jest dla mnie, by napisać do każdego osobiście. A pragnę by w moich misyjnych wędrówkach uwzględnić każdego z Was, którzy w różny sposób, czy to finansowy, czy duchowy, czy choćby poprzez fakt, ze kiedyś nasze drogi się spotkały, wspieracie mnie i za to jestem ogromnie wdzięczna Wam i Bogu. Niech, więc tych kilka słów, które dzielę, będą wyrazem mojej wdzięczności i jedności w Bogu, który stal się Człowiekiem.

Moi Drodzy, pragnę podzielić sie ogromna radością Bożonarodzeniową. Maleńki Jezus przyszedł do mnie w tym roku w radości dzieci – 13 sierot i dzieci opuszczonych przez rodziców, które mogły zamieszkać w normalnym, ładnym domu. Już wcześniej dzieliłam się z Wami, iż tu w PNG sieroty czy dzieci opuszczone, to nowe wyzwanie dla społeczeństwa. Nie istnieją instytucje, a sporadycznie można spotkać kogoś, kto tak z miłości przygarnie sieroty i da im dobre, godne wychowanie. Oczywiście dalsza rodzina jakoś do tej pory zaopiekowała się sie takimi dziećmi,   ale teraz często staje się to  problemem.

Zobacz zdjęcia.

Drukuj

Kolędowanie w Raciborzu

6 stycznia 2015r. nasze siostry zakończyły kolędowanie misyjne w Raciborzu. Dnia 3 stycznia s. Agata, Helena Toczek po raz kolejny wraz z dziećmi i młodzieżą parafii Racibórz Ocice zorganizowała Akcję Kolędników Misyjnych. Tym razem 24 osoby utworzyły 6 Grup Kolędniczych, które wyszły na wszystkie ulice parafii i nazbierały 1924 złotych na cele misyjne. Uczestnicy  według własnych pomysłów twórczych przygotowali swoje stroje oraz skarbonki misyjne. Z pełnym zapałem wyruszyli na teren parafii, ale należy przyznać, że próby i przygotowywanie strojów były dla nich czasem ogólnego śmiechu, entuzjazmu i radosnego bycia razem.
Siostra Miriam Nakonieczna kolędowała z dziećmi z parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu. W ciągu jednego dnia udało im się zebrać środki w wysokości 1160 zł.
W Studziennej opiekunami grup były siostry Agnieszka Chybińska i Viktoriia Sarkisian, a akcja misyjna odbyła się dwukrotnie 4.01 i 6.01. Kolędnikami było 11 dziewcząt z grupy Dzieci Maryi. Efekt kolędowania: aż 2015 zł.
Dwunastu kolędników czyli niemal cała grupa Dzieci Maryi z Parafii św. Anny w Gamowie odwiedziło mieszkańców tejże wsi 4.01 i 5.01. Wspólnie udało nam się zebrać 1663 zł.
Dziękujemy wszystkim tym, którzy otwierali drzwi swoich domów, by nas posłuchać i wesprzeć misje. Środki finansowe zebrane podczas tych dni przeznaczone będą na fundusz misyjny i pomoc dzieciom w Indiach.

Zobacz zdjęcia.

Drukuj

29.01. Wspominamy dzisiaj św. Józefa Freinademetza

jozef-freinademetzPoniżej zamieszczamy jeden z Jego listów pisanych z Chin i zapraszamy do lektury następnych w zakładce Założyciele…
Ach, czemuż to nasza biedna Europa nie jest szczerze chrześcijańska! Gdyby była taką, wierzę, że całe Chiny, razem ze swymi 400 tysiącami mieszkańców stałyby się chrześcijańskie”. Ta smutna refleksja Józefa, z ostatniego zachowanego listu do jego bliskich, przepojona jest przeświadczeniem o negatywnym wpływie złego przykładu, jaki dają Chińczykom obecni tam Europejczycy. To z ich powodu wielu pozostaje obojętnych a nawet wrogo nastawionych do chrześcijaństwa.

Chiny, 26 grudnia 1907 roku
Droga Elżbieto !
Otrzymawszy Twój jakże mi drogi list z 20 października, dziękuję Ci za niego i „na szybko” – bo bardo zajęty –odpisuję Ci krótko.
Tak więc droga Ela  umarła! Ta piękna dusza, czysta i prosta, jestem pewien, że otrzymała tam w górze piękną koronę chwały. Od razu odprawiłem za jej duszę Mszę świętą. Pan nie pozostawi jej bez bogatej nagrody za to wszystko, co uczyniła również i dla naszych biednych Chińczyków. Bardzo się zbudowałem, droga Elżbieto, widząc jak Ty sama starałaś się pomóc w nawracaniu tych biednych pogan, gromadząc piękną sumę 60 fiorinów! Cóż za piękny gest z Twojej strony i ze strony tych dobrych dusz, które zechciały pomóc w zebraniu tej pięknej ofiary. Dobry Bóg nie zapomni Was wynagrodzić za dobre serce swoimi bogactwami w niebie. Proszę Cię, droga Elżbieto, byś podziękowała w moim imieniu wszystkim tym dobrym dobroczyńcom; codziennie będę modlił się za nich…
Ach, czemuż to nasza biedna Europa nie jest szczerze chrześcijańska! Gdyby była taką, wierzę, że całe Chiny, razem ze swymi 400 tysiącami mieszkańców stałyby się chrześcijańskie. Zły przykład tych, co przybywają do Chin oraz to, co słyszą złego Chińczycy, którzy wyjeżdżają i wracają z Europy, sprawia, że są obojętni czy wręcz wrodzy wobec chrześcijaństwa. Ale mimo tego możemy chrzcić corocznie wiele tysięcy pogan, którzy się nawracają. Módlcie się wiele, droga Elżbieto, o nawrócenie biednych pogan, co jest na pewno jednym z głównych pragnień Najświętszego Serca Jezusa. Wybacz mi, proszę za dziś . Muszę kończyć. Nigdy przy ołtarzu nie zapomnę o Was! Módlcie się za mnie i za biednych Chińczyków, pogan i chrześcijan! Z całego serca pozdrawiam tych, którzy pamiętają o mnie.
Twój kochający krewny Giuseppe

Misje

polska

Praca w Polsce

Modlitwy

Kontakt

Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha Świętego
Congregatio Missionalis Servarum Spiritus Sancti (CM SSpS)
ul. Starowiejska 152,
47-400 Racibórz
tel. (0-32) 415-50-51, 415-98-09 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Referat Powołaniowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Referat Misyjny Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego
ul. Starowiejska 152;
47 - 400 Racibórz
tel.32/415 95 84;
e-mail referat Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.: www.siostrymisyjne.pl
Konto Misyjne:
BGŻ 15 2030 0045 1110 0000 0061 7240 z dopiskiem "na cele Misyjne"

Intencje

wyslij