Arnold Janssen - Postać Arnolda Janssena jest świetlanym i bardzo stosownym wzorem dla ludzi naszych czasów.

Zapraszamy właśnie Ciebie do posłuchania życiorysu św. Arnolda Janssena.

Drukuj

Nadzieja

niebo-promienieGrudzień:  „A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych.”  Rz 5,5      

Przez cały rok 2014 każdego miesiąca miałyśmy okazję, by zatrzymać się nad cnotą nadziei, która tak niezbędna jest w naszym życiu. Podsumowując te rozważania pragniemy zatrzymać się nad słowami św. Pawła z listu do Rzymian: „A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych.”

Nadzieja nie zawiodła Abrahama, który uwierzył wbrew nadziei. Nie zawiodła Maryi, która z niesamowitym zawierzeniem powiedziała Aniołowi: „Oto, ja Służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego”. Nie zawiodła św. Ojca Arnolda, który całą swą ufność położył w Trójjedynym Bogu. To samo możemy powiedzieć o naszych pierwszych błogosławionych Matkach Współzałożycielkach. Bóg daje  nam  niesamowite przykłady i wzory do naśladowania, byśmy w świecie zanurzonym w ciemności, mając takie światło nie zabłądziły. I jeszcze jedno światło na drodze naszego pielgrzymowania. To św. Ojciec Pio, który jak mówią o nim całą swą nadzieję złożył w Bogu, który był dla niego wszystkim, tak w życiu, jak i w śmierci.

Drukuj

List papieża Franciszka

papiez-franciszekLIST OJCA ŚWIETEGO FRANCISZKA DO WSZYSTKICH OSÓB KONSEKROWANYCH  Z OKAZJI ROKU ŻYCIA KONSEKROWANEGO

W związku z rozpoczynającym się w pierwszą niedzielę Adwentu, 30 listopada Rokiem Życia Konsekrowanego Ojciec Święty skierował list apostolski, skierowany do wszystkich osób konsekrowanych. Franciszek wzywa, by nie ulegać pokusie liczb i wydajności, przepowiedniom „proroków nieszczęścia”, ale by osoby konsekrowane były „przebudzone i czujne”, ufając Panu.


Najdrożsi kobiety i mężczyźni konsekrowani!

Piszę do was jako Następca Piotra, któremu Pan Jezus powierzył zadanie umocnienia swoich braci w wierze (Łk 22,32), i piszę do was, jako wasz brat, konsekrowany Bogu, podobnie jak i wy.
Razem dziękujemy Ojcu, który nas powołał do pójścia za Jezusem w pełnym posłuszeństwie Jego Ewangelii i w służbie Kościołowi oraz wlał w nasze serca Ducha Świętego, dającego nam radość i sprawiającego, że świadczymy całemu światu o Jego miłości i Jego miłosierdziu.

Odpowiadając na odczucia wielu z was oraz Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, z okazji 50. rocznicy Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium, która w rozdziale VI mówi o zakonnikach, a także dekretu Perfectae caritatis o odnowie życia zakonnego, postanowiłem ogłosić Rok Życia Konsekrowanego. Rozpocznie się on 30 listopada bieżącego roku, w pierwszą niedzielę Adwentu, a skończy się w święto Ofiarowania Pana Jezusa w Świątyni, 2 lutego 2016 r.

Po wysłuchaniu opinii Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, wskazałem jako cele tego roku te same, jakie święty Jan Paweł II zaproponował Kościołowi na początku trzeciego tysiąclecia, podejmując w pewien sposób to, co wskazał już w adhortacji posynodalnej Vita consecrata: „Powinniście nie tylko wspominać i opowiadać swoją chwalebną przeszłość, ale także budować nową wielką, historię! Wpatrujcie się w przyszłość, ku której kieruje was Duch, aby znów dokonać z wami wielkich dzieł” (n. 110).

Drukuj

Rok Życia Konsekrowanego

logo-polskieZ okazji 50 rocznicy wydania dekretu Soboru Watykańskiego II Perfekta Caritatis - o odnowie życia zakonnego w Kościele, papież Franciszek ogłosił Rok Życia Konsekrowanego. Rozpocznie się w I niedzielę Adwentu. W Polsce główne uroczystości odbędą się w sobotę 29.11.14, rozpoczną się Mszą Świętą na Jasnej Górze. Tego dnia będzie też można posłuchać audycji Rozmowy niedokończone w Radiu Maryja.
Ogłaszając Rok Życia Konsekrowanego w listopadzie 2013 r. papież powiedział: „życie konsekrowane jest złożone, jest pełne łaski ale i grzeszności. W tym roku pragniemy uznać i wyznać nasze słabości, pragniemy też z mocą pokazać światu ile wśród nas jest świętości i żywotności. Jak wiele jest świętości ukrytej w naszych domach, klasztorach, ale przez to nie mniej owocnej, która sprawia, że konsekrowani są “żywymi ikonami Boga” po trzykroć Świętego.
Bp. Kazimierz Gurda w swoim liście na rozpoczęcie tego roku zachęcał aby rozejrzeć się w swoich miejscach zamieszkania, przypatrzeć osobom konsekrowanym-braciom, siostrom-bardziej z bliska. Może wypić wspólnie herbatę, może pomodlić się w klasztornej kaplicy.
Dla nas Sióstr jest to zachęta, aby otworzyć drzwi naszych domów szerzej. Zajrzeć do naszych serc i jak mówi papież do sumień.  Dziękować za dary łaski, za powołanie, wiarę. Przepraszać za to, co jest, było grzechem i złem, brakiem dobra.  Otworzyć serca, by pozwolić tym, którzy zechcą spojrzeć na naszą codzienność, aby mogli jej skosztować i doświadczyć.
Otworzyć serca to również spotkać się z drugim ale i pochylić się nad Bogiem. Usłyszeć głos wołania, w którym odkryłyśmy nasze powołanie.
Jak być ikoną Boga, którego się nie kontempluje i z którym się nie spotyka? W adoracji, w drugim człowieku w ciszy kaplicy, w codzienności. Czy warto otwierać pustkę?

Drukuj

Adwent czas zacząć!

(…) Czuwajcie więc,
bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie:
z wieczora czy o północy,
czy o pianiu kogutów, czy rankiem.
By niespodzianie przyszedłszy,
nie zastał was śpiących.
Lecz co wam mówię, mówię wszystkim: CZUWAJCIE”.
Mk 13,33-37

lampionPo raz kolejny w życiu rozpoczynam Adwent. Staję przed Bogiem, który woła, mówi idę, przyjdę. Czekaj na Mnie. Oczekuj Mnie.
Czekam Ojca, Ojca w którego dłoniach jestem gliną- słucham w pierwszym czytaniu z Izajasza.
Jak psalmista wołam więc przyjdź nawiedź, nawodni latorośl, którąś umocnił dla siebie. Wiem Panie, w Tobie mą ufność pokładam, w tym który jest wierny swemu słowu.
Rzekłeś-Przyjdę. W ufności nadziei czekam spotkania z Tobą.

Co jest domem Boga powierzonym mojej trosce, uwadze i czuwaniu?
Domem Boga i moim jest cały stworzony świat, rzeczywistość, w której żyjemy, poruszamy się i jesteśmy.
Domem Boga i moim jest moje życie,
czas, który został mi dany, osoby i wydarzenia. Domem Boga i moim jest moja osoba, moje serce, moja dusza, moje zdolności i możliwości. Jezus pragnie, aby nasze oczekiwanie było uważne a zarazem pełne ufności, nadziei i radości, a nie niepewności czy lęku. Oto powraca Pan i Przyjaciel, Zbawiciel i Oblubieniec!

s. Anna Maria Pudełko AP

Drukuj

Dzisiaj przypada liturgiczne wspomnienie bł. Marii Heleny Stollenwerk

stollenwerkBłogosławiona Matko Mario!
Jesteś wpatrzona w swoje splecione do modlitwy dłonie. W ten sposób wskazujesz odpowiedź na każde pytanie, odpowiedź, w której kryje się doświadczenie całego Twojego życia.
W młodości myślałaś, że niebo nie słyszy Twej modlitwy i żalu. Chciałaś nieść pomoc dzieciom w Chinach, a nie miałaś możliwości zrealizowania swoich pragnień. Wtedy coraz częściej, z coraz większym zaufaniem składałaś do modlitwy ciężko spracowane dłonie.
Szukałaś, czekałaś, modliłaś się i ufałaś, byłaś wierna wszystkim obowiązkom codziennego życia. W ten sposób nieoczekiwanie stałaś się matką wspólnoty zakonnej. Jak niegdyś Franciszek Ksawery umarł przed bramą prowadzącą do Chin, tak i Tobie nie było dane wejść w kraj pragnień. Twoja cierpliwa wytrwałość utorowała jednak wielu innym drogę, po której mogli kroczyć niosąc innym Dobrą Nowinę.
W miarę postępu na drodze, którą prowadził Cię Pan, stawałaś się coraz bardziej cichą. „Bogu chwała, bliźniemu pożytek, a mnie trud”. Budzący się czasem w Tobie w młodych latach niepokój wobec Boga i ludzi ustępował przed wielkim zdumienie: „O, jak dobry jest Bóg! On ma tysiąc środków i dróg, które prowadzą do wytyczonych przez Niego celów!! To On wybrał to, co małe i niepozorne, aby dokonać wielkich rzeczy!

Drukuj

Chrystus Król!

rok-wiary-chrystus"Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, Chrystus, Chrystus Władcą nam".
"Christus Vincint, Christus Regnat, Christus, Christus Imperat".

Kochane  Siostry,
Chrystus Pan przez swoją miłość naprawdę zakrólował ponad wszystkim tym, co nazywamy stworzeniem, najbardziej zaś nad całym rodzajem ludzkim, choć ten niejednokrotnie odwraca się od Niego. Święto Chrystusa Króla i Pana Wszechświata to dobra okazja, aby się zastanowić czy rzeczywiście w moim sercu jest miejsce na Jego królowanie? Czy pozwalam Jezusowi być obecnym w moim codziennym życiu, w moim powołaniu i jego realizacji, a także w mojej służbie, która zawsze jest najlepszym świadectwem mojej wiary i miłości?  Ona to bowiem od początku do końca wypełnia charyzmat naszego powołania.

Misje

polska

Praca w Polsce

Modlitwy

Kontakt

Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha Świętego
Congregatio Missionalis Servarum Spiritus Sancti (CM SSpS)
ul. Starowiejska 152,
47-400 Racibórz
tel. (0-32) 415-50-51, 415-98-09 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Referat Powołaniowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Referat Misyjny Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego
ul. Starowiejska 152;
47 - 400 Racibórz
tel.32/415 95 84;
e-mail referat Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.: www.siostrymisyjne.pl
Konto Misyjne:
BGŻ 15 2030 0045 1110 0000 0061 7240 z dopiskiem "na cele Misyjne"

Intencje

wyslij