Arnold Janssen - Postać Arnolda Janssena jest świetlanym i bardzo stosownym wzorem dla ludzi naszych czasów.

Zapraszamy właśnie Ciebie do posłuchania życiorysu św. Arnolda Janssena.

Drukuj

Zapraszamy na czuwania misyjne do Nysy

czuwanie-on-lineNa stronie czuwań czytamy: „CZUWAJCIE WIĘC, BO NIE WIECIE, W KTÓRYM DNIU PAN WASZ PRZYJDZIE”. Ewangelia św. Mateusza

Święty Mateusz powyższymi słowami w przepiękny sposób opisuje sens czuwania. Czym zatem jest czuwanie? Czuwanie zawiera wyjście naprzeciw i kryje miłość rozbudzoną w naszych serach. Miłość do Boga i bliźniego. Cykl comiesięcznych spotkań czuwaniowych jest właśnie takim czasem. Czasem, w którym możemy spotkać się z Trójjedynym Bogiem oraz porozmawiać z drugą osobą. MCM to spotkania przeznaczone nie tylko dla Młodych ciałem, ale i duchem. Ich tematyka porusza najważniejsze sfery naszego życia, naszych relacji z Bogiem i drugim człowiekiem.

Urozmaicony program spotkań, ich interaktywna forma każdemu stwarza możliwość „odnalezienia się”.

Dla organizatorów priorytetem stało się, aby każdy z uczestników przeżył wewnętrzną przemianę i „rozkwitł” duchowo. (więcej https://www.facebook.com/czuwania)
W najbliższą sobotę gościem specjalnym będzie s. Anna Bałchan.

Drukuj

Narodowe Święto Niepodległości!

niepodleglosc„Polsko! Ojczyzno moja! Ty jesteś jak zdrowie
Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,
Kto cię stracił. Dziś piękno twe w całej ozdobie
Widzę i opisuję bo tęsknię po tobie.(…)”
Słowa pisane piórem Adama Mickiewicza odzwierciedlają wielką miłość i tęsknotę za Ojczyzną, którą – jak pisze poeta – stracił.
My jednak naszej Ojczyzny jeszcze nie straciliśmy. A może już tracimy? Może trzeba podjąć głębszą refleksję nad stanem naszego narodu?
Św.  Jan Paweł II jest mistrzem w refleksji nad ideą patriotyzmu i w realizacji tej idei. Tkwił on mocno w kulturze polskiej, żywił głęboką cześć dla bohaterów naszej Ojczyzny i w sposób niezwykły pokazał nam jak patriotyzm wcielać w życie. Miłość Ojczyzny w wydaniu św. Jana Pawła II nie ma nic wspólnego z nacjonalizmem, to wielki szacunek do wszystkich narodów, ale docenianie też wszystkiego, co nasz własny naród stanowi.

Drukuj

Misyjna Wspólnota Ducha Świętego

swiecka-wspolnotaJesteśmy wspólnotą osób duchowo zjednoczonych ze Zgromadzeniem Misyjnym Sióstr Służebnic Ducha Świętego a także z pozostałymi dwoma Zgromadzeniami Misyjnymi założonymi przez św. Arnolda Janssena: Zgromadzeniem Słowa Bożego (Księża Werbiści) oraz Zgromadzeniem Sióstr Służebnic Ducha Świętego od Wieczystej Adoracji, tworząc duchową Rodzinę Arnoldową. Żyjąc według wskazań Ewangelii, a także w duchu Świętego Ojca Arnolda, poddajemy się szczególnemu działaniu Ducha Świętego, czcząc Go całym naszym życiem, i troszczymy się o to, by Królestwo Boże rozszerzało się w naszych środowiskach i po całym świecie.  

W jaki sposób pragniemy żyć?
• kształtujemy nasze życie według wymagań chrztu świętego i bierzmowania;
• czcimy i prosimy Ducha Świętego, by prowadził nas i cały Kościół do pełni życia Bożego;
• otwieramy się na potrzeby ludzi, zarówno bliskich jak i dalekich (kraje misyjne), by wszyscy poznali Ewangelię i naśladowali Chrystusa;
• w konkretny sposób poprzez modlitwę, ofiary duchowe i materialne oraz inne formy  współpracy wspieramy posługę misyjną Kościoła a zwłaszcza Rodziny Arnoldowej.
Pragniemy, by nasze życie było oparte o świadome przeżywanie prawdy, że Trójjedyny Bóg mieszka i działa w naszych sercach a poprzez nas pragnie działać w świecie.

Drukuj

2 listopada Dzień Zaduszny

znicz2 listopada obchodzimy Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych w tradycji polskiej dzień ten jest nazywany Dniem Zadusznym lub inaczej "zaduszkami". To wspomnienie wprowadził opat benedyktynów w Cluny we Francji, św. Odilon. On to w 998 r. zarządził modlitwy za dusze wszystkich zmarłych właśnie 2 listopada. Kościół w tym dniu wspomina zmarłych pokutujących za grzechy w czyśćcu. Chodzi więc o tych, którzy jeszcze nie mogą wejść do nieba, gdyż mają pewne długi do spłacenia Bożej sprawiedliwości. Jednakże doświadczając czyśćca są już bezpieczni, bo znaleźli się w Bożych rękach. Mogą być pewni zbawienia, na którego pełnię muszą się jeszcze przygotować. Czyściec jest „przedsionkiem nieba”, jest wyrazem Bożego miłosierdzia, które oczyszcza tych, którzy za życia na ziemi nie wydoskonalili się w pełni w miłości do Boga, bliźniego i samego siebie.

Drukuj

Błogosławieni

krzyzUroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to dni, w których Kościół zachęca nas byśmy się zatrzymali  i spojrzeli w wieczność: zanurzeni w czasie, w nieustannym przemijaniu pomyślmy o tym, co jeszcze przed nami, przed każdą z nas…
Wszystko co nas otacza mówi nam o przemijaniu. Przemija bowiem postać tego świata (por. 1 Kor, 7, 31),  ale nie opada w nicość, lecz otwiera się na wieczność. Same również zdajemy sobie sprawę z tego, że pewnego dnia odejdziemy stąd niczego nie zabierając ze sobą. Liczyć się będzie jedynie to, co zdołałyśmy uczynić dla Boga i bliźnich. Taki też jest sens naszego powołania, które realizuje się w nas i przez nas, tylko wtedy, gdy wypełniamy przykazanie miłości, najważniejsze z praw Nowego Testamentu. Za każdym razem kiedy pozwalamy Panu Bogu wejść w nasze życie przez dar łaski, słowo i sakramenty, dokonuje się w nas to, co Pan Jezus określa jako błogosławieństwa. Jest to właściwie nowa konstytucja Królestwa Bożego, które zaczyna się tu na ziemi, ale wypełnia się z drugiej strony bramy życia – w wieczności. Przypomnę tu przesłanie św. Jana Pawła II, który wołał:  „Podnieście głowy i zobaczcie cel waszej drogi… Nie chodzi o ten czas, który przemija. Tu chodzi o wieczność. Podnieście głowy. Nie lękajcie się patrzeć w wieczność”- ta wieczność nie jest otchłanią ciemności. Wieczność ma twarz, twarz dobrego Ojca, który jest początkiem  i końcem i kresem.

Drukuj

1 listopada - Święto Wszystkich Świętych

dzien-zadusznyPodczas spotkania z wiernymi  2012 w Watykanie w uroczystość Wszystkich Świętych papież Benedykt XVI powiedział, - Bycie chrześcijaninem, przynależność do Kościoła oznacza otwarcie na świętych obcowanie, jak ziarno, które rozchyla się w ziemi obumierając i kiełkuje ku górze, ku niebu- dodał Benedykt XVI. Papież przypomniał wiernym, że zjednoczenie z Chrystusem i Kościołem nie przekreśla osobowości, ale ją otwiera, przekształca ją przy pomocy siły miłości i nadaje jej wymiar wieczny. Z tą wiarą, pełną nadziei czcimy wszystkich. W świętych widzimy zwycięstwo miłości nad egoizmem i śmiercią; widzimy, że podążanie za Chrystusem prowadzi do życia, życia wiecznego i nadaje sens teraźniejszości z każdą mijającą chwilą, gdyż wypełnia ją miłością, nadzieją - podkreślił papież. Po polsku powiedział: Wspominając dziś wszystkich znanych i nieznanych świętych w szczególny sposób uświadamiamy sobie, że wszyscy jesteśmy powołani do świętości, to znaczy do wiecznego życia w chwale Pana. W wypełnianiu tego powołania przykład świętych nas pobudza, a ich bratnia modlitwa nas wspomaga. - Pozwólmy się im prowadzić na codziennych drogach wzrastania w świętości.

Misje

polska

Praca w Polsce

Modlitwy

Kontakt

Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha Świętego
Congregatio Missionalis Servarum Spiritus Sancti (CM SSpS)
ul. Starowiejska 152,
47-400 Racibórz
tel. (0-32) 415-50-51, 415-98-09 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Referat Powołaniowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Referat Misyjny Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego
ul. Starowiejska 152;
47 - 400 Racibórz
tel.32/415 95 84;
e-mail referat Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.: www.siostrymisyjne.pl
Konto Misyjne:
BGŻ 15 2030 0045 1110 0000 0061 7240 z dopiskiem "na cele Misyjne"

Intencje

wyslij