Arnold Janssen - Postać Arnolda Janssena jest świetlanym i bardzo stosownym wzorem dla ludzi naszych czasów.

Zapraszamy właśnie Ciebie do posłuchania życiorysu św. Arnolda Janssena.

Drukuj

Misyjna Wspólnota Ducha Świętego

swiecka-wspolnotaJesteśmy wspólnotą osób duchowo zjednoczonych ze Zgromadzeniem Misyjnym Sióstr Służebnic Ducha Świętego a także z pozostałymi dwoma Zgromadzeniami Misyjnymi założonymi przez św. Arnolda Janssena: Zgromadzeniem Słowa Bożego (Księża Werbiści) oraz Zgromadzeniem Sióstr Służebnic Ducha Świętego od Wieczystej Adoracji, tworząc duchową Rodzinę Arnoldową. Żyjąc według wskazań Ewangelii, a także w duchu Świętego Ojca Arnolda, poddajemy się szczególnemu działaniu Ducha Świętego, czcząc Go całym naszym życiem, i troszczymy się o to, by Królestwo Boże rozszerzało się w naszych środowiskach i po całym świecie.  

W jaki sposób pragniemy żyć?
• kształtujemy nasze życie według wymagań chrztu świętego i bierzmowania;
• czcimy i prosimy Ducha Świętego, by prowadził nas i cały Kościół do pełni życia Bożego;
• otwieramy się na potrzeby ludzi, zarówno bliskich jak i dalekich (kraje misyjne), by wszyscy poznali Ewangelię i naśladowali Chrystusa;
• w konkretny sposób poprzez modlitwę, ofiary duchowe i materialne oraz inne formy  współpracy wspieramy posługę misyjną Kościoła a zwłaszcza Rodziny Arnoldowej.
Pragniemy, by nasze życie było oparte o świadome przeżywanie prawdy, że Trójjedyny Bóg mieszka i działa w naszych sercach a poprzez nas pragnie działać w świecie.

Drukuj

2 listopada Dzień Zaduszny

znicz2 listopada obchodzimy Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych w tradycji polskiej dzień ten jest nazywany Dniem Zadusznym lub inaczej "zaduszkami". To wspomnienie wprowadził opat benedyktynów w Cluny we Francji, św. Odilon. On to w 998 r. zarządził modlitwy za dusze wszystkich zmarłych właśnie 2 listopada. Kościół w tym dniu wspomina zmarłych pokutujących za grzechy w czyśćcu. Chodzi więc o tych, którzy jeszcze nie mogą wejść do nieba, gdyż mają pewne długi do spłacenia Bożej sprawiedliwości. Jednakże doświadczając czyśćca są już bezpieczni, bo znaleźli się w Bożych rękach. Mogą być pewni zbawienia, na którego pełnię muszą się jeszcze przygotować. Czyściec jest „przedsionkiem nieba”, jest wyrazem Bożego miłosierdzia, które oczyszcza tych, którzy za życia na ziemi nie wydoskonalili się w pełni w miłości do Boga, bliźniego i samego siebie.

Drukuj

Błogosławieni

krzyzUroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to dni, w których Kościół zachęca nas byśmy się zatrzymali  i spojrzeli w wieczność: zanurzeni w czasie, w nieustannym przemijaniu pomyślmy o tym, co jeszcze przed nami, przed każdą z nas…
Wszystko co nas otacza mówi nam o przemijaniu. Przemija bowiem postać tego świata (por. 1 Kor, 7, 31),  ale nie opada w nicość, lecz otwiera się na wieczność. Same również zdajemy sobie sprawę z tego, że pewnego dnia odejdziemy stąd niczego nie zabierając ze sobą. Liczyć się będzie jedynie to, co zdołałyśmy uczynić dla Boga i bliźnich. Taki też jest sens naszego powołania, które realizuje się w nas i przez nas, tylko wtedy, gdy wypełniamy przykazanie miłości, najważniejsze z praw Nowego Testamentu. Za każdym razem kiedy pozwalamy Panu Bogu wejść w nasze życie przez dar łaski, słowo i sakramenty, dokonuje się w nas to, co Pan Jezus określa jako błogosławieństwa. Jest to właściwie nowa konstytucja Królestwa Bożego, które zaczyna się tu na ziemi, ale wypełnia się z drugiej strony bramy życia – w wieczności. Przypomnę tu przesłanie św. Jana Pawła II, który wołał:  „Podnieście głowy i zobaczcie cel waszej drogi… Nie chodzi o ten czas, który przemija. Tu chodzi o wieczność. Podnieście głowy. Nie lękajcie się patrzeć w wieczność”- ta wieczność nie jest otchłanią ciemności. Wieczność ma twarz, twarz dobrego Ojca, który jest początkiem  i końcem i kresem.

Drukuj

1 listopada - Święto Wszystkich Świętych

dzien-zadusznyPodczas spotkania z wiernymi  2012 w Watykanie w uroczystość Wszystkich Świętych papież Benedykt XVI powiedział, - Bycie chrześcijaninem, przynależność do Kościoła oznacza otwarcie na świętych obcowanie, jak ziarno, które rozchyla się w ziemi obumierając i kiełkuje ku górze, ku niebu- dodał Benedykt XVI. Papież przypomniał wiernym, że zjednoczenie z Chrystusem i Kościołem nie przekreśla osobowości, ale ją otwiera, przekształca ją przy pomocy siły miłości i nadaje jej wymiar wieczny. Z tą wiarą, pełną nadziei czcimy wszystkich. W świętych widzimy zwycięstwo miłości nad egoizmem i śmiercią; widzimy, że podążanie za Chrystusem prowadzi do życia, życia wiecznego i nadaje sens teraźniejszości z każdą mijającą chwilą, gdyż wypełnia ją miłością, nadzieją - podkreślił papież. Po polsku powiedział: Wspominając dziś wszystkich znanych i nieznanych świętych w szczególny sposób uświadamiamy sobie, że wszyscy jesteśmy powołani do świętości, to znaczy do wiecznego życia w chwale Pana. W wypełnianiu tego powołania przykład świętych nas pobudza, a ich bratnia modlitwa nas wspomaga. - Pozwólmy się im prowadzić na codziennych drogach wzrastania w świętości.

Drukuj

S. Anna Klewek SSpS najlepszą absolwentką Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu

dyplom1 1– Kto dobrze zaczął, jest w połowie drogi, a dobrze zaczął, kto zaczął z Panem Bogiem – powiedział ks. bp Andrzej Suski, pasterz Kościoła toruńskiego, podczas Mszy św. rozpoczynającej rok akademicki 2014/2015 w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Inauguracja połączona z immatrykulacją odbyła się 28 października br. Eucharystii przewodniczył ks. abp Bruno Forte, sekretarz Specjalnego Synodu Biskupów o Rodzinie. Obecni byli także ks. bp Wiesław Mering, ordynariusz włocławski i ks. bp Stanisław Stefanek z Łomży oraz o. dr Janusz Sok, przełożony Prowincji Warszawskiej Redemptorystów. Każdego roku przyznawane jest wyróżnienie dla najlepszego absolwenta WSKSiM w Toruniu. W tym roku dyplom i nagrodę z rąk rektora uczelni o. dra Zdzisława Klafki CSsR otrzymała s. Anna Klewek SSpS. Prowadzący całe wydarzenie o. Dariusz Drążek CSsR z uznaniem dla s. Anny powiedział :„S. Annę widzimy na korytarzach naszej uczelni, w salach, w kaplicy w habicie, a teraz w pięknej todze. S. Anna ukończyła studia stacjonarne II stopnia na kierunku Politologia o specjalności komunikacja i dziennikarstwo polityczne. Była najlepszą studentką. W toku studiów uzyskała średnią 4.95. W czerwcu złożyła egzamin magisterski na ocenę bardzo dobrą, broniąc pracy pisanej pod kierunkiem dr Hanny Karp na temat „Nowe media jako narzędzie ewangelizacji w Chińskiej Republice Ludowej. Nowe media narzędzie ewangelizacji”. Praca ta została wyróżniona przez komisję egzaminacyjną.
Natomiast sama s. Anna Klewek pytana o swoje wrażenia po otrzymaniu wyróżnienia w WSKSiM w Toruniu, nie kryła radości.

Drukuj

Botswana i Zambia

botswana-prezentacjaBotswana, położona w południowej Afryce, nie ma dostępu do morza, co sprawia, że pod wieloma względami jest ona uzależniona gospodarczo od swoich sąsiadów.

Większą część kraju zajmuje półpustynna, bezodpływowa kotlina Kalahari. Jej średnia wysokość wynosi około 800 m n.p.m. Na północy znajduje się bagienny obszar śródlądowej delty Okawango. Okresowo wody przedostają się dalej na wschód do niecki Makgadikgadi. Najważniejszą rzeką Botswany jest położona na południowo-wschodniej granicy Limpopo, gdzie koncentruje się ludność Botswany, w tym stolica kraju Gaborone.

Zambia, od 1964 Rodezja Północna, państwo w południowej Afryce, bez dostępu do oceanu. Graniczy na północy z Demokratyczną Republiką Konga), na północnym wschodzie z Tanzanią, na wschodzie z Malawi, na południowym wschodzie z Mozambikiem, na południu z Zimbabwe, Botswaną i Namibią, na zachodzie z Angolą. Powierzchnia 752,614 tys. km2.

Zapraszamy do pobrania prezentacji o Botswanie oraz Zambii i zapoznanie się działalnością misyjną.

Misje

polska

Praca w Polsce

Modlitwy

Kontakt

Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha Świętego
Congregatio Missionalis Servarum Spiritus Sancti (CM SSpS)
ul. Starowiejska 152,
47-400 Racibórz
tel. (0-32) 415-50-51, 415-98-09 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Referat Powołaniowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Referat Misyjny Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego
ul. Starowiejska 152;
47 - 400 Racibórz
tel.32/415 95 84;
e-mail referat Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.: www.siostrymisyjne.pl
Konto Misyjne:
BGŻ 15 2030 0045 1110 0000 0061 7240 z dopiskiem "na cele Misyjne"

Intencje

wyslij