Diecezja ełcka ma nowego biskupa!

W wigilię Chrztu Pańskiego na biskupa pomocniczego zostal wyświęcony ks. Adrian Galbas SAC. 

Pochodzący z diecezji gliwickiej ksiądz przez ostatnie 9 lat  pełnił funkcję przełożonego polskiej prowincji zakonu pallotynów. Biskup nominant ma 51 lat i jest doktorem teologii duchowości. 

Pierwsze spotkanie biskupów z osobami konsekrowanymi miało miejsce w Piszu u Sióstr Pallotynek, gdzie udały się również nasze siostry z Węgorzewa. Wigilię wspomnienia naszego założyciela św. Arnolda Janssena wypełniała modlitwa, dzielenie się opłatkiem, przemowy, życzenia, prezenty, kolędowanie i wspólny obiad z nowo wyświęconym biskupem i biskupem odynariuszem ks. Jerzym Mazurem SVD. To przeżycie pełne radości i wdzięczności Trójjedynemu Bogu za dar nowego biskupa zapadnie w sercach sióstr na długo.

s. Olga Piluszyk SSpS