Konsekrowani w Katedrze ełckiej

Światowy Dzień Życia Konsekrowanego w diecezji ełckiej był obchodzony 1 lutego br. w Katedrze.

Uroczystości, na które przybyły nasze siostry ze wspólnoty węgorzewskiej, rozpoczęły się konferencją wygłoszoną przez ks. Dariusza Zalewskiego, opiekuna duchowego osób konsekrowanych. Rozważając nad prawdziwą radością, którą daje życie konsekrowane, podkreślił, że "jedynie można ją osiągnąć w pełni stawiając na właściwą Osobę-Jezusa Chrystusa. Ponadto tą radość trzeba nam wyrażań, a jedną z tych wyrazów jest śpiew liturgiczny, jakże już zatracany w zakonach". Ksiądz Dariusz zachęcał, aby odnawiać tą formę radości.

Chwilą, w której serce mogło przylgnąć do serca Umiłowanego, była adoracja Najświętszego Sakramentu. Bezpośrednio po niej nastąpił punkt kulminacyjny spotkania czyli Eucharystia, której przewodniczył ks. bp. Adrian Galbas SAC. W homilii nawoływał do stawania się Prorokiem w dzisiejszym świecie, takim jakim był Symeon-pełnym Ducha. "Prorok ten ma wskazywać na Jezusa słowem i przykładem. To ma być spójne, bo samo słowo może nie wystarczyć, a przykład sam w sobie staje się niezrozumiały lub nieodczytany". Podsumowaniem tego słowa było wspólne odnowienie ślubów przy zapalonych świecach.

Nowo wyświecony Biskup modlił się na zakończenie za osoby konsekrowane, aby ten szczególny dzień stał się czasem odnowienia wszystkich charyzmatów, talentów i gorliwości, aby się otworzyły wszystkie nasze bramy, by mógł wkroczyć Król Chwały, by było Jezusa w nas więcej, bardziej, lepiej, a Jego miłosierna miłość spływała na nas. Miłym akcentem świętowania stał się wspólny obiad w Wyższym Seminarium Duchownym i możliwość międzyzakonnego dzielenia się doświadczeniem życia konsekrowanego. Chwała Boga za łaskę ubogacenia duchowego.

s. Olga Piluszyk SSpS

fot. s. Olga Piluszyk SSpS i kl. Artur Tomkiewicz