Pielgrzymka głuchoniemych...

W sobotę, 1 sierpnia br., odbyła się doroczna Międzydiecezjalna Pielgrzymka Niesłyszących na Górę św. Anny.

Miała to być 100. – jubileuszowa pielgrzymka, jednak ze względu na pandemię odroczono ten jubileusz na przyszły rok.

We Mszy św. uczestniczyło aż 9 kapłanów – duszpasterzy niesłyszących (8 z diecezji opolskiej i jeden z diecezji tarnowskiej) oraz kilkadziesiąt osób głuchych. W liturgii pomagali i tłumaczeniem zajęli się: Aleksandra Kaczmarek, s. Monika Polok,  s. Barbara Panfil i kleryk z MWSD w Opolu. Po Mszy św. delegaci Niesłyszących złożyli podziękowanie ks. Andrzejowi Morawcowi – Diecezjalnemu Duszpasterzowi Niesłyszących, za zorganizowanie tej pielgrzymki, przewodniczenie we Mszy św., a Ks. Prałatowi, Janowi Szywalskiemu, złożono życzenia i podziękowania z okazji 60. rocznicy święceń kapłańskich i 58 lat pracy wśród głuchych. Po Mszy św. zrobiono wspólne pamiątkowe zdjęcie osób zaangażowanych w duszpasterstwo i biorących udział w tej pielgrzymce.

s. Monika Polok SSpS