Odnowienie ślubów zakonnych w Sulejówku

"Królestwo Boże jest wśród nas” – to był temat rekolekcji, które od 26 czerwca do 4 lipca poprowadził w Sulejówku o. Andrzej Danilewicz SVD.

Ten święty czas spotkania z Bogiem rozpoczął się od pytań: „Adamie, gdzie jesteś?”, „Czego szukasz?” oraz „Czy miłujesz Mnie?”. Rekolekcje składały się z konferencji poświęconych Królestwu Bożemu, które jest blisko, do którego każdy z nas jest zaproszony, ale przede wszystkim, które jest darem dobroci Boga. Eucharystie były najczęściej sprawowane z formularza maryjnego, aby przyglądając się osobie Matki Boga, zapragnąć Jej obecności w domu swojego życia. Z kolei wieczorne konferencje prowadziły przez różne tematy, jakże ważne w życiu zakonnym: słuchanie, modlitwę, przyjaźń z Jezusem, świętość, a także słowa konsekracji chleba i wina, które każdego dnia słyszymy podczas Eucharystii.

Zwieńczeniem rekolekcji była Msza Święta z odnowieniem ślubów zakonnych przez rekolektantki. Siostry juniorystki, które także brały udział w rekolekcjach, na ręce s. Dolores, złożyły swoje śluby na kolejny rok. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ojciec rekolekcjonista, odnosząc się ponownie do tematu Królestwa Bożego nierozumianego w logice tego świata. Zwracał uwagę na to, że jak dziecko, które jest zależne od swoich rodziców, tak my winniśmy stawać w relacji do Boga. Będąc w Jego rękach – jesteśmy w dobrych rękach. Słowami kończącymi kazanie była opowieść o tym, że to co najlepsze – jeszcze przed nami. Ten Najważniejszy Dom na nas czeka.

Po złożonych ślubach był czas na radosne, wspólne świętowanie – najpierw ze wspólnotą z Sulejówka podczas śniadania, a obiad w plenerze we wspólnocie juniorackiej z postulantką i Siostrą Prowincjalną.

Dziękujemy Bogu za codzienność, w której dostajemy kolejną szansę, by pracować w Jego Winnicy. Niech On umacnia wszelkie dobre pragnienia i postanowienia, by ziarno wrzucone w ziemię wydało obfity plon.

s. Maksymiliana Maria Lichota SSpS