Wędrówką życie jest człowieka

„Idźcie! Mówcie światu, że życie w Chrystusie jest piękne” – zachęcił pielgrzymów biskup tarnowski Andrzej Jeż podczas Mszy św. kończącej 38. Pieszą Pielgrzymkę Tarnowską.

Tarnowska pielgrzymka była najliczniejszą pieszą pielgrzymką, jaka w tym roku dotarła na Jasną Górę. W sumie na szlak pielgrzymkowy fizycznie wyruszyło prawie 4 tysiące osób w 24 grupach. Dziewięciodniowe wędrowanie na Jasną Górę odbyło się w sposób sztafetowy. Każdego dnia trzy wybrane grupy dojeżdżały do swojego punktu wyjścia, a po dotarciu wracały do domu. 25 sierpnia wszyscy przyjechali na wejście do Matki Bożej na Jasnej Górze.

„Idźcie i głoście Ewangelię! Prościej, wiele prościej iść za Tym, Który zbawił świat. Powiedz bratu, siostrze: Jezus to Pan, On sam siebie dał. On jest Miłością, daje Miłość, chodźcie wszyscy, drogą Boży Syn! To Chrystus Pan wzywa serce, więc idź, Miłością Jego żyj!”

Ten właśnie tekst, będący hymnem tegorocznej pielgrzymki towarzyszył s. Barbarze Pach i mi podczas pielgrzymowania w grupie 18 „św. Wojciecha”, liczącej 175 osób. Naszym trzem grupom mieleckim przypadł siódmy dzień, niedziela, i trasa 20 km od Sokolnik po Mszy świętej do Trzebniowa. Tam przeżyłyśmy piękne nabożeństwo, przygotowane przez ks. Artura Mularza, dyrektora Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, który zachęcał do czytania i słuchania Słowa Bożego. Rozważane treści stanowiły jedną całość, wyrażoną w kerygmacie.

„Maryja niosła prawdziwą radość Ewangelii, gdyż jak nikt inny była zjednoczona z Chrystusem. Nasza radość i nasz zapał w głoszeniu Ewangelii musi mieć to samo Źródło: osobiste głębokie zjednoczenie z Chrystusem i miłość do Niego” . Słowa z homilii ks. bpa Andrzeja niech nas prowadzą w tym pielgrzymowaniu każdego dnia, zwłaszcza w kontekście zbliżającego się nowego roku szkolnego. Dziękujemy wszystkim pielgrzymującym z nami, wspierających nas duchowo i materialnie, dziękujemy parafianom i naszym siostrom w Mielcu. Jesteśmy, pamiętamy i czuwamy!

s. Dominika Jasińska SSpS