Pożegnanie misyjne Siostry Aldony Wysockiej SSpS

„Czym się Panu odpłacę za wszystko co mi wyświadczył…” /Ps 116/

Dnia 9 maja 2021 r., w Kościele pw. NMP z Góry Karmel w Bydgoszczy, trzech kapłanów sprawowało Mszę św. w intencji siostry Aldony Wysockiej, która powraca na misje do Togo. Siostra Aldona, trzy i pół roku należała do wspólnoty sióstr w Bydgoszczy i pracowała w Kancelarii Parafialnej. Na sześciu Mszach św. Siostra Prowincjalna Dolores Zok dawała świadectwo pracy misyjnej sióstr naszego Zgromadzenia i dzieliła się naszym chryzmatem.

Siostra Aldona po każdej Mszy św. dziękowała duszpasterzom i wspólnocie parafialnej za cenny, ubogacający Ją czas przeżyty w parafii. Pięknym świadectwem dla ludzi była obecność sióstr z Chludowa które włączyły się w liturgię. Młodzież ze Szkoły Muzycznej, uświetniła liturgię śpiewem i piękną oprawą muzyczną. Pomimo ograniczeń epidemiologicznych na Mszy św. było bardzo wielu uczestników, zarówno z Parafii jak i przyjezdnych, rodziny siostry Aldony, przyjaciół i znajomych.

Po uroczystej Mszy św. siostra Aldona wyraziła Parafii wdzięczność za dotychczasową pomoc i zaangażowanie na rzecz misji, oraz duchową adopcję kilkorga dzieci z Togo. Siostra podziękowała również za wsparcie dla studenta z Beninu, uczącego się aktualnie na AGH w Krakowie. Poprosiła również o dalszą modlitwę i pamięć o misjach.
Rada Parafialna, oraz przedstawiciele innych grup parafialnych podziękowali s. Aldonie za Jej radosną i ofiarną służbę dla ludzi. Składka z ze Mszy świętej była przeznaczona na nową misję Siostry Aldony.

Największą niespodzianką dla siostry Aldony były relikwie bł. Księdza Michała Sopoćki, które podarował Jej ks. Proboszcz Krzysztof Panasiuk dla misji w Togo. Relikwie zostały sprowadzone staraniem ks. Proboszcza zarówno dla Parafii NMP z Góry Karmel jak i dla misji w Togo. Portret bł. Michała Sopoćko został namalowany przez Parafiankę, Panią Elżbietę Węgierską.

Po Mszy św. wielu ludzi indywidualnie ze łzami w oczach żegnało się z siostrą Aldoną dziękując Jej za serce i świadectwo wiary i życząc Bożego błogosławieństwa w pracy misyjnej. Rzeczą godna podziwu jest to, że ks. Proboszcz Krzysztof Panasiuk osobiście zaangażował się w przygotowanie uroczystości i poczęstunku na plebanii . O godz. 15 wszyscy goście udali się do kościoła na modlitwę Koronki do Bożego Miłosierdzia w intencji s. Aldony. Uroczystość zakończyła się nabożeństwem Majowym przy figurze Matki Bożej przy domu sióstr. Dla wszystkich była to piękna i wzruszająca Niedziela Misyjna motywująca do gorącej modlitwy o nowe powołania do służby misyjnej Kościoła.

Niech Pan Bóg będzie uwielbiony w życiu i posłudze s. Aldony zarówno tutaj w jak i tam gdzie się udaje.
Życzymy Siostrze nie za mocnego słońca, szerokich dróg i zielonego światła w Afryce!

s. Faustyna, Teresa Radzik SSpS