Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Abraham - zostawiając własny kraj i swój dom, staje się człowiekiem ogołoconym, takim, który poza Bogiem, nie ma niczego.

Musi więc liczyć ciągle i na Boga i do NIEGO się odwoływać. Wolność od własnego systemu zabezpieczeń zdobywa się na pustyni, która ogałaca człowieka. To na czym próbujemy się opierać, te różne systemy zabezpieczeń przyjmują w ujęciu ewangelicznym określenie mamony. To od czego Bóg chce nas ochronić, to fałszywa wiara.

Dojrzałość wiary to gotowość oddania Panu wszystkiego, co ON nam daje, to całkowite powierzenie się PANU. Nie ma innej drogi do pokoju, jak tylko pełne zdanie się na JEGO wolę , to znaczy na JEGO miłość. Wierzę ,że kiedy poddajemy Bogu całe nasze życie i okazujemy Mu zaufanie i cierpliwość, spotyka nas jeszcze jedna wspaniała nagroda - Bóg udziela nam Ducha Świętego.

Przekonałam się , że poddanie się Bogu, dodaje sił. To ON panuje nad całym naszym życiem, nad każdą minutą każdego dnia. Czasem zdumiewa mnie piękno i mądrość JEGO planu.

Wtedy rodzimy się dla Boga ponownie, wtedy rodzimy się z Ducha Świętego…w całej wolności i posłuszeństwie.

Duchu Święty przyjdź i odnów oblicze tej ziemi, naszego Kościoła, każdego z nas, odnów nasze serca, byśmy mogli doświadczyć, że naszym oddechem są słowa: Przyjdź Duchu Święty…

Z darem modlitwy i wdzięczności,
s. Dolores Zok