Służebnice Ducha Świętego i św. Matka Teresa z Kalkuty

W kalendarzu liturgicznym Kościół wspomina 5 września św. Matkę Teresę z Kalkuty (1910- 1997). Z tej okazji warto przywołać znaczące dla naszego Zgromadzenia wydarzenie.

Perły z naszego archiwum…

„Na poczatku muszę wam powiedzieć, że przychodzę tutaj z egoistycznym motywem. A mianowicie, w Jemenie potrzebujemy sióstr takich jak wy, które zajmą się chorymi. Jemen jest krajem całkowicie muzułmańskim i po 800 latach rząd poprosił nas abyśmy przyjechały i służyły ludziom. Jedynym warunkiem, jaki postawiłam Jemeńskiemu Rządowi, była prośba, by zezwolili na sprowadzenie katolickiego księdza, bo nie ma tam śladów chrześcijaństwa. Powiedziałam im, że my bez Eucharystii i Komunii świętej żyć nie możemy ”1 . Tymi słowami, 48 lat temu, Matka Teresa z Kalkuty zwróciła się do naszych Sióstr SSpS, uczestniczacych w obradach VII Kapituły Generalnej w Rzymie.2

Biblia i przykłady ludu Bożego pokazują nam, że nie ma czegoś takiego jak „przypadek”. Gdyby w życiu były przypadki, oznaczałoby to, że są sytuacje, które wymknęły się Panu Bogu spod kontroli. Bez względu na to, jak małe może być wydarzenie, Bóg jest osobiście zaangażowany w całą sprawę, aby zrealizować swoje zamiary.

Wracajac do naszej historii. Otóż „przypadkiem” Matka Generalna, Aloysine Rascop (1960-1973) dowiedziała się, że Matka Teresa z Kalkuty jest w Rzymie tylko przez dwa dni. Zaprosila ją na spotkanie z kapitularkami. Matka Teresa ​​zaproszenie przyjęła i w poludnie, 02 listopada 1973 roku pojawiła się na Via Camiluccia, by spotkać się z uczestniczkami Kapituły. Po przemówieniu Matki Teresy, siostry zadawały pytania i rozwinęła się ciekawa dyskusja. Siostry były pod ogromnym wrażeniem osobistego spotkania z Matką Teresą... Nie tylko jej słowa, ale także jej prosty, naturalny wygląd i zachowanie świadczyły o głębi i autentyczności jej misji.

Warto przypomnieć niektóre myśli Matki Teresy, gdyż jej przesłanie może być inspiracją dla wielu, także w dzisiejszych czasach.
„Myślę, Siostry, że wszyscy staramy się robić to samo: wnosić miłość Chrystusa do świata. Dzisiejszy świat jest całkowicie zrujnowany przez tyle cierpienia, tyle nienawiści, tyle nieszczęścia i krzywd. Wy, które jesteście szczególnie oddane Duchowi Świętemu, jesteście światłem i musicie stawać się coraz bardziej lampą i miłością Boga na tym świecie. Świętość nie jest luksusem, ale obowiązkiem”. Matka Teresa wielokrotnie podkreślała, że jako kobiety konsekrowane jesteśmy wezwane, by całkowicie oddać się do dyspozycji Boga, by być narzędziem JEGO miłości. 15 sierpnia 1973 roku, Matka Teresa założyła nową stację w Jemenie. Jednak potrzeby są ogromnie i rząd w Jemenie wielokrotnie prosił o katolickie siostry do pracy w szpitalu. Matka Teresa przekazała tę prośbę Siostrom Kapitularkom, prosiła o 3 siostry misjonarki, gdyż „w tym szpitalu jest tak wielu, bardzo wielu ludzi, ktorzy potrzebują Chrystusowego dotyku, Chrystusowej miłości“.

Wasze piękne imię „misjonarka” jest wspaniałe, ale musimy nimi być naprawdę. Siostro, musisz dawać światu tego Ducha Chrystusowego, Ducha Świętego, tę Żywą Miłość Boga. To wspaniała misja.

Krótka notka o św. Matce Teresie z Kalkuty

Agnes Gonxha Bojaxhiu - urodziła się 26 sierpnia 1910 roku w Skopje (dzisiejsza Macedonia) w rodzinie albańskiej. Następnego dnia została ochrzczona i ten dzień obchodziła później jako swoje urodziny. Matka Teresa zmarła w wieku 87 lat na zawał serca, w domu macierzystym
Zgromadzenia Misjonarek Miłości w Kalkucie dnia 05 września 1997 roku w opinii świętości.

Mając 18 lat Agnes wstąpiła do Sióstr Misjonarek Naszej Pani z Loreto i jako misjonarka wyjechała do Indii. W roku 1946 zetknęła się z wielką biedą w Kalkucie i postanowiła założyć nowy instytut zakonny, który zająłby się opieką nad najuboższymi. Nowe Zgromadzenie Misjonarek Miłości zostało zatwierdzone dnia 07 października 1949 roku, przez arcybiskupa Kalkuty, Ferdinanda Periera na prawie diecezjalnym. Natomiast, dnia 01 lutego 1965 roku Zgromadzenie zostało zatwierdzene przez Stolicę Apostolską.

Matka Teresa przemierzała cały świat zakładając placówki Sióstr Misjonarek Miłości wszedzie tam, gdzie najubożsi i najbardziej potrzebujący czekali na pomoc. Otrzymała wiele nagród i odznaczeń międzynarodowych, m.in. Pokojową Nagrodę Nobla w 1979 roku, dzięki temu wiele krajów otworzyło drzwi dla sióstr. Do wspólnot spontanicznie dołanczali świeccy wolontariusze, lekarze i pielęgniarki. W 1963 roku Matka Teresa założyła męską wspólnotę czynną Braci Misjonarzy Miłości. W roku 1968 Papież Paweł VI poprosił Matkę Teresę o przysłanie sióstr z jej Zgromadzenia do Rzymu, by zająć się biednymi. W 1976 roku Matka Teresa utworzyła wspólnotę kontemplacyjną dla sióstr i braci. Wielokrotnie gościła w Polsce, bo od roku 1983 Misjonarki Miłości podjęły służbę w naszym kraju. W późniejszych latach Matka Teresa wypowiadała się przeciwko rozwodom, antykoncepcji i aborcji.

Papiez Jan Paweł II dokonal beatyfikacji Matki Teresy już 19 października, 2003. Natomiast, 04 września 2016 roku, w przeddzień 19 rocznicy śmierci, Matka Teresa z Kalkuty została ogłoszona świętą przez Papieża Franciszka.

Proces pokojowy dla Jemenu

Jemen pogrążony jest w chaosie od 2011 roku, a wojna domowa o skomplikowanym podłożu polityczno-etnicznym, która pochłonęła już ponad 230 tys. ofiar, trwa tam nieprzerywanie od 2015 roku. Jemeńczycy cierpią w ciszy od lat, choć świat rzadko się o tym dowiaduje... W ubiegłym roku ONZ przeznaczyła dla Jemenu zaledwie 1,9 mld dolarów, czyli o połowę mniej środków niż rok wcześniej3 . Apelując o wsparcie dla Jemenu, Papież Franciszek wielokrotnie przypomniał, że jest to „jeden z najpoważniejszych kryzysów humanitarnych w najnowszej historii”, który pogłębia się „w atmosferze ogólnej obojętności wspólnoty międzynarodowej”. W Jemenie głoduje 16 milionów
ludzi, czyli połowa całej populacji kraju. Walczy tam ponad 2,5 tys. dzieci-żołnierzy. Rośnie kolejne pokolenie, ktore nie doświadczyło pokoju, wiele dzieci nigdy nie chodziło do szkoły. 4 Oprócz konfliktu Jemen doświadczył załamania swojego systemu opieki zdrowotnej, przez co nie jest w stanie poradzić sobie z pandemią koronawirusa.

Na zakończenie swojej przemowy Matka Teresa poprosiła uczestniczki VII KapitułyGeneralnej o modlitwę „…abyśmy nie psuły Bożego dzieła!”, a wychodząc błagała ponownie: "I prosze nie zapomnijcie o JEMENIE".

Nie zapominajmy o Jemenie i o naszych siostrach i braciach na Bliskim Wschodzie. Ufając w bezgraniczna miłość Wszechmogącego Boga, bądźmy otwarte na głos Ducha Świętego i módlmy się słowami Św. Matki Teresyz Kalkuty: „Uczyń nas, Panie, godnymi służenia naszym braciom, którzy na całym świecie żyją i umierają biedni i wygłodniali. Daj im dzisiaj, posługując się naszymi rękoma, ich chleb powszedni. Daj im za pośrednictwem naszej wyrozumiałej miłości pokój i radość. Panie, dzisiaj daję Ci moje serce”.

S.Krystyna Szweda SSpS

 

1 Wolne tlumaczenie z jez angielskiego tekstu oryginalnego, który znajduje się w Historycznym Archiwum
Zgromadzenia Misyjnego Sióstr Służebnic Ducha Świętego w Rzymie.
2 Siódma Kapituła Generalna Zgromadzenia Misyjnego Sióstr Służebnic Ducha Świętego odbyła się w Rzymie (Villa
Maria Regina, Via della Camilluccia, 687) w dniach: 24.X.- 13.XII.1973 roku.
3 Zob. Radio Watykanskie, Info. z dn. 23 lutego 2021.
4 Zob. https://www.national-geographic.pl/artykul/polowa-populacji-jemenu-cierpi-z-powodu-glodu-tysiacom-dzieci-
grozi-smierc-z-niedozywienia. Z dn. 10.05.2021