Pielgrzyma maturzystów

Dnia 8 października 2021r. młodzież maturalna – 16 osób z Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Mariusza Zaruskiego i Zespołu Szkół Zawodowych im. Gen. J. Bema z Węgorzewa wraz ze swoimi opiekunami ks. Konradem Sobieckim i s. Elizą Szyprowską, brała udział w diecezjalnej Pielgrzymce na Jasną Górę. Z całej Diecezji ełckiej w spotkaniu wzięło około 500 osób.

W Częstochowie w sali o. Kordeckiego w budynkach Klasztoru Ojców Paulinów odbyła się godzinna konferencja ks. Artura Hałuchy, prefekta Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku. Ksiądz Artur w swojej konferencji min. przybliżył rodzaje współczesnych zagrożeń, z którymi współczesny młody człowiek spotyka się na co dzień i niejednokrotnie, ulegając im może uwikłać się w rozmaite uzależnienia.

Siostra Zofia Zagraba ze Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego, pracująca na co dzień w Zawichoście – diecezja sandomierska. Siostra podzieliła się swoją drogą powołania zakonnego i pracą w ośrodku dla młodzieży.

Po Konferencji i świadectwie, młodzież miała okazję do indywidualnych rozmów z duszpasterzami i skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania oraz czas na indywidualną refleksję i modlitwę podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu.

O godzinie 21.00 cała grupa uczestniczyła w Apelu Jasnogórskim przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej i powierzała egzaminy maturalne oraz całą przyszłość opiece Matki Bożej, prosząc o mądre wybory w swoim życiu. Następnie o 21.30 wszyscy uczestniczyli w Drodze Krzyżowej przygotowanej i prowadzonej przez maturzystów z Liceum Ogólnokształcącego. W rozważaniach nie zabrakło tematyki związanej z problemami współczesnej młodzieży. Ta modlitwa odbyła się przy blasku świec na Wałach Jasnogórskich.

O godzinie 23.00 w Bazylice Jasnogórskiej została odprawiona Msza Święta przez Księdza Biskupa pomocniczego Archidiecezji Częstochowskiej - Andrzeja Przybylskiego wraz z duszpasterzami w intencji młodzieży maturalnej. Ks. Bp. w kazaniu wyraził swoją troskę o
młodych ludzi, którzy często borykają się z różnymi przeciwnościami przeżywanymi w sobie, rodzinie, czy w konkretnym środowisku. Ksiądz Biskup zachęcał młodzież do odważnego podążania za wartościami chrześcijańskimi i przezwyciężania wszelkich problemów w mocy i radości Ducha Świętego.

s. Eliza Szyprowska SSpS