Droga do Betlejem - Adwent 2021

ON – MALEŃKA MIŁOŚĆ I ZARAZEM WIELKA MIŁOŚĆ – JEST BLISKO…TUŻ…TUŻ – NIE ROZMIŃ SIĘ Z NIM”

„Dziś” po raz kolejny w naszym życiu rozpoczynamy Adwent – pełne radości oczekiwanie – na Przyjście Pana…, KTÓRY JEST BLISKO… I ZAPRASZA BY BYĆ CZUJNĄ…To nasze „Dziś” zaprasza nas nowo, by choć „trochę” się zatrzymać - przystanąć i zadać sobie pytanie – „Czy ja jeszcze w moim życiu chcę na „KOGOŚ” lub na „Coś” – OCZEKIWAĆ?

„Dziś” właśnie w tym zwyczajnym szarym i codziennym „Dziś” zatrzymaj się – w „Ewangelicznym Dziś, bo tu stanie się Cud”. Weź do ręki swój maleńki lampion ze świecą i wyrusz wśród nocy szukać GWIAZDY, która oświeci drogę do Twego Betlejem…I teraz w tym momencie, może zapytasz – Czy warto?....odpowiedź możesz dać tylko Ty.

Proszę podejmij trud, wyrusz i pójdź jak Jan Chrzciciel nad rzekę Jordan, bo może właśnie tam czeka na Ciebie CZŁOWIEK, który chce z Tobą porozmawiać i chce być wysłuchany…

Pójdź jak Maryja z Józefem do Betlejem i przygotuj Jezusowi miejsce, aby mógł na nowo narodzić się w Tobie i w Twym bliźnim, który może już zwątpił, który cierpi, który choruje, który jest sam, który żyje na marginesie, ale również pójdź do tej osoby, która stoi obok Ciebie. I być może z tą „Osobą” – może z współsiostrą nie rozmawiałaś - bo masz tylko relacje z osobami z którymi się dobrze rozumiesz… po prostu pójdź… Ty uczyń pierwszy krok.

A na koniec, zapraszam Cię byś idąc, tak jak Trzej Królowie ze Wschodu, przyprowadziła do MNIE Tych, których jeszcze za mało Kochasz…
Czas jest krótki, więc idźmy wspólnie - bo przyjście Pana w dniu ostatnim pozostaje tajemnicą, i może się zdarzyć, że zbyt zajęci sobą, możemy przespać Jego przyjście lub nie rozpoznać czasu Jego nawiedzenia.

I „ DZISIAJ” jesteśmy zaproszone, aby być dyspozycyjnymi. Trwajmy z czujnością. W każdej z Nas jest pragnienie, tęsknota za Miłością, Pięknem i Nieskończonością – czyli za Bogiem, który jest MIŁOŚCIĄ.

„MARANA THA – PRZYJDŹ PANIE JEZU”

W imieniu Rady Prowincjalnej,
s. Faustyna Radzik, SSpS