„Nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli”

To właśnie przesłanie z Dziejów Apostolskich, będące jednocześnie hasłem Niedzieli Misyjnej 2021, prowadziło nas 24 października podczas animacji misyjnej w parafii św. Klemensa w Czerminie k. Mielca.

Nasze ekipa w składzie: s. Barbara Pach, s. Marta Poświatowska, Ania Staszak, postulantka oraz niżej podpisana, spędziła Niedzielę Misyjną razem z parafianami Czemina oraz Kawęczyna. Modliłyśmy się za dzieło misyjne Kościoła, prowadziłyśmy oczywiście nabożeństw różańcowe, s. Dominika dzieliła się w czasie Mszy świętych refleksją o posłaniu misyjnym każdego chrześcijanina i tradycyjnie śpiewem włączyłyśmy się w liturgię. Po wyjściu z kościoła wierni mogli się z nami spotkać, porozmawiać, otrzymać materiały misyjno-powołaniowe, kalendarze czy różańce. Piękna pogoda, życzliwa atmosfera na plebanii, otwartość księży i spotkanych ludzi pomogła nam z radością wypełnić naszą apostolską posługę.

Nosimy w sercu ciche pragnienie, że ziarno naszego słowa, modlitwy, uśmiechu i piosenki było na chwałę Bożą i dla dobra dusz nieśmiertelnych w Czerminie i aż po krańce świata Niech Maryja, pierwsza uczennica-misjonarka, sprawi, aby we wszystkich ochrzczonych wzrastało pragnienie bycia solą i światłem na naszych ziemiach.

s. Dominika Jasińska SSpS