Drukuj

Nasze modlitwy

Modlitwa wiąże niebo z ziemią, powiedział Założyciel św. Ojciec Arnold Janssen, natomiast Matka Józefa zachęcała, by oddechem duszy Służebnicy Ducha Świętego było wezwanie: Przyjdź Duchu Święty! Życie bowiem wewnętrzne nie istnieje bez modlitwy. Ważna przy tym jest zarówno modlitwa indywidualna, jak i wspólnotowa.

Nasze Zgromadzenie ma już swoją ponad stuletnią tradycję modlitewną, która jest bezcennym skarbem. Chciejmy skorzystać z tego dorobku poprzednich pokoleń, by uświęcić serca i przyprowadzić wielu do Chrystusa. Niech wspólna modlitwa niektórymi tekstami Zgromadzenia będzie źródłem apostolskiej gorliwości, wzajemnej miłości i świętości.

Sensem życia zakonnego jest naśladowanie Jezusa i wzrost w patrzeniu na rzeczywistość Jego oczyma. Z tego względu wymiar kontemplacyjny naszego życia odgrywa tu ogromną rolę,  jedynie wówczas gdy doświadczamy w modlitwie jak bardzo Bóg kocha Świat, będziemy potrafiły dać o nim świadectwo wobec świata: świadcząc o Jego miłości do stworzenia. (wg W sercu naszej tożsamości, s.Franziska Carolins Rehbein SSpS)

    Według konstytucji naszego zgromadzenia, to z naszej wewnętrznej modlitwy czerpiemy moc do naśladowania Pana w życiu. Codzienna modlitwa, to czas wznoszenia kadzidła przed obliczem Pana. Powracanie do serca Boga, to przebywanie z Trójcą Przenajświętszą. Źródłem naszej apostolskiej działalności i znakiem naszej jedności jest Eucharystia ona ma moc pogłębiać naszą więź z Jezusem i braćmi. Staramy się też jako wspólnota i indywidualnie adorować Jezusa w Najświętszym Sakramencie.
Nasze modlitwy każdego poranka rozpoczynamy wezwaniem Ducha Świętego, pamiętając słowa Matki Józefy, że wołanie Przyjdź Duchu Święty powinno być oddechem naszej duszy. Jako wspólnota odmawiamy również każdego dnia laudesy i nieszpory. Oprócz modlitw wspólnotowych pielęgnujemy nasze życie modlitwy poprzez spotkania z Panem twarzą w twarz. Słowo Boże rozważamy w codziennej medytacji, na indywidualną modlitwę poświęcamy też godzinę czasu oprócz medytacji. Spotkania z ludźmi i aktualne wydarzenia stają się dla nas zachętą do rozmowy z Bogiem. Polecamy Mu intencje Kościoła i świata. Modlitwę naszą musi przenikać duch apostolski, a działalność apostolską- duch modlitwy (konst.412). Staramy się jednego dnia w miesiącu - być ściślej z Panem -  poprzez milczenie, dłuższą modlitwę tzn. dzień skupienia. Każdego roku przeznaczamy sześć pełnych dnia na rekolekcje. Czerpiemy ze zdrojów naszych Matek i ojca Arnolda, aby pogłębiać i stawać u źródeł duchowości, u początków. W naszym modlitwach, wracamy i pielęgnujemy ich wspomnienia, myśli. Duch Święty jednoczy nas na modlitwie z Bogiem między sobą i braćmi i siostrami.
Dar duchowości trynitarnej ciągle zadziwia, sprawia, że poniższa modlitwa ma w sobie żywy płomień.
O Trójco Przenajświętsza, która przez łaskę w mej duszy mieszkasz
-adoruję Cię
O Trójco Przenajświętsza, która przez łaskę w mej duszy mieszkasz
-uświęć Mnie
O Trójco Przenajświętsza, która przez łaskę w mej duszy mieszkasz
-spraw, abym Cię kochała coraz więcej.
O Ogniu, który ciągle gorejesz i nigdy nie ziębniesz, o żarząca Miłości,
która nigdy nie gaśniesz
-rozpal, rozpłomień mnie coraz bardziej, abym Cię coraz więcej kochała.
O Zbawicielu mój
-całym sercem jednoczę się z Tobą.
O Duchu Święty Ojcze Miłości
-użycz nam Miłości.
O wieczna Miłości
-bądź moją Miłością
O Maryjo, Matko pięknej miłości
-uproś nam miłość.

MODLITWA KWADRANSOWA

Boże Prawdo Odwieczna,
Wierzymy w Ciebie.
Boże Mocy nasza i Zbawienie nasze,
Ufamy Tobie.
Boże, Dobroci nieskończona,
Z całego serca miłujemy Ciebie.
Tyś Słowo Swe posłał dla zbawienia świata,
Spraw, byśmy wszyscy w Nim jedno byli.
Napełnij nas Duchem Syna Twojego,
Abyśmy sławili Imię Twoje. Amen.

 

SEKWENCJA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Przybądź, Duchu Święty,
Ześlij na nas z nieba
Promień Twego światła.                       
Bez Twej boskiej woli
Nie ma nic w człowieku,
Nie ma nic bez winy.

Przyjdź, Ojcze ubogich,
Przybądź, Dawco darów,
Przybądź, serc światłości.                       
Obmyj to, co brudne,
Zroś to, co jest oschłe,
Ulecz, co zranione.

Przyjdź, Pocieszycielu,
Słodki Gościu duszy,
Słodkie pokrzepienie.                       
Zegnij, co oporne,
Ogrzej, co jest zimne,
Sprostuj to, co błędne.

Tyś spoczynkiem w pracy,
Tyś ochłodą w skwarze,
Tyś pociechą w płaczu.                       
Udziel Twoim wiernym,
Tobie ufającym,
Siedem świętych darów.

O Światłości błoga,
Napełń wnętrze serca
Wszystkich Twoich wiernych.                       
Daj zasługę cnoty,
Daj zbawienny koniec,
Daj wieczystą radość.
Amen.

 

HYMN DO DUCHA ŚWIĘTEGO

O Stworzycielu Duchu, przyjdź
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg,
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.

Pocieszycielem jesteś zwan
I najwyższego Boga dar
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość, ognia żar.

Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo moc z prawicy Ojca masz,
Przez Ojca obiecany nam
Mową wzbogacasz język nasz.

Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej,
I wątłą słabość naszych ciał
Pokrzep stałością mocy Swej.

Nieprzyjaciela odpędź w dal,
I Twym pokojem obdarz wraz,
Niech w drodze za przewodem Twym
Miniemy zło, co kusi nas.

Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był,
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch
Niech wyznajemy z wszystkich sił.

Niech Bogu Ojcu chwała brzmi
Synowi, który zmartwychwstał,
Temu, co pociesza nas,
Niech hołd wieczystych płynie chwał.
Amen

P. Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie.
W. I odnowisz oblicze ziemi.

Módlmy się:
Boże, Tyś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego: daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe i pociechą Jego zawsze się weselić. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


CHWAŁA OJCU i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wiek wieków. Amen.

* * *

O Pani moja o Matko moja, Tobie się oddaję całkowicie. A na dowód tej ofiary poświęcam Ci dzisiaj swoje oczy, uszy, usta, serce i całą siebie. Ponieważ więc Twoją jestem o dobra Matko, strzeż i broń mnie jako rzeczy i własności swojej.

O Pani moja, o Matko moja, pamiętaj że Twoją jestem, strzeż i broń mnie jako rzeczy i własności swojej.

* * *

Aniele Boży, stróżu mój, dobroć Boża Tobie mnie powierzyła: Oświecaj mnie, strzeż, rządź i kieruj mną. Amen.

* * *

Módl się za nami św. Józefie
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się: Prosimy Cię Panie niech nas wspomagają zasługi Oblubieńca Twojej Najświętszej Rodzicielki, abyśmy za Jego wstawiennictwem otrzymali to, czego sami nie możemy uzyskać. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

* * *

Pomóż, Maryjo, bo już czas,
Matko Miłosierna, proś za nas. Tyś pomocą w każdej potrzebie, w niebezpieczeństwie jedyny ratunek u Ciebie. Gdzie bezskuteczna jest pomoc ludzka, tam łaska Twoja, o Matko Boska. Ty nie opuszczasz modlitw gorących, nie wysłuchawszy dzieci proszących. Pomóż, Maryjo, bo już czas, Matko Miłosierna, proś za nas.

* * *

Maryjo Panno, Matko Jezusa,
Swoimi modłami zawsze skutecznymi wyproś wszystkim córkom naszego Zgromadzenia i wszystkim powołanym do świętej służby na całym świecie, aby służyli Twojemu Boskiemu Synowi w niepodzielnej miłości. Nienaruszona Twoja czystość, Dziewicza Matko, niech będzie im potężną obroną. A ponieważ jesteś Matką pięknej miłości, módl się za nimi, aby dzięki obecnemu w nich Duchowi Świętemu, zostali nazwani dziećmi Bożym i byli nimi na zawsze. Amen.

* * *

Najświętsza Niebios Królowo i Najwyższa Władczyni Aniołów,
Tyś otrzymała od Boga już w raju władzę i polecenie starcia głowy szatańskiej. Prosimy Cię w pokorze, wyślij swoje święte hufce w bój o Królestwo Boże.
Niech pod Twoimi rozkazami ścigają duchy piekielne, zwalczają je wszędzie, niweczą ich zuchwałe zamiary i zepchną do otchłani. Któż jak Bóg? Święci Aniołowie i Archaniołowie brońcie nas, strzeżcie nas. O najlepsza, serdeczna Matko nasza, Ty zawsze będziesz naszą miłością i nadzieją. Amen.

* * *

Święty Michale Archaniele
Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy a Ty Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami.

* * *

MODLITWA ZA KONAJĄCYCH

O najdobrotliwszy Jezu miłośniku dusz, błagam Cię przez konanie Najświętszego Serca Twego i przez boleści Matki Twojej Niepokalanej, obmyj w Krwi Swojej wszystkich grzeszników całego świata, którzy teraz konają i dziś jeszcze umrzeć mają.
Serce Jezusa konające, zlituj się nad konającymi.
Litościwe Serce Maryi, módl się za nimi.
Święty Józefie i św. Barbaro, Patronowie konających, módlcie się za nami.

 

Modlitwa wstawienicza

P.    Niech wszyscy ludzie poznają,
W. Miłują i uwielbiają Trójcę Przenajświętszą wszechmoc Boga Ojca – mądrość Boga Syna – miłość Ducha Świętego.
P. Niech błogosławieństwo Twoje Panie, spływa na Kościół święty
W. Wspomóż Kościół walczący z wrogami zbawienia; Kościół cierpiący oczyść i pociesz – a triumfujący prowadź ku coraz większej chwale.
P. Módlmy się za wszystkie stany Kościoła świętego
W. Boże, Duchu Święty, wzmacniaj i uświęcaj coraz bardziej biskupów, kapłanów i zakonników oraz cały lud chrześcijański. Spraw, aby mocą Słowa i sakramentów wzrastali w wierze, nadziei i miłości. Grzesznikom, błądzącym i niewierzącym udziel łaski nawrócenia; potrzebującym użycz pomocy, a konającym zbawienia.
P.    Módlmy się za zwiastunów Ewangelii i tych, którzy z nimi współpracują, zwłaszcza za misjonarzy Słowa Bożego i za nasze współsiostry.
W. Duchu Święty, Boski Pocieszycielu, ożywiaj i wzmacniaj ich swoją łaską. Niech z całkowitym zaufaniem głoszą Ewangelię.
P. Módlmy się za nasze Zgromadzenie, za Zgromadzenie Służebnic Ducha Świętego od Wieczystej Adoracji i za Zgromadzenie Słowa Bożego, zwłaszcza za tych, których powołanie jest narażone na niebezpieczeństwo.
W. Panie, Ty wezwałeś nas, zmiłuj się nad nami! Święci Patronowie, módlcie się za nami.
P.    Módlmy się za naszych rodziców i rodzeństwo, za wszystkich nam bliskich, za dobrodziejów, za członków Misyjnej Wspólnoty Ducha Świętego oraz za wszystkich, za których powinnyśmy się modlić:
W. Panie, żyjącym udziel swojej łaski, a zmarłym daj odpoczynek wieczny.
P.    Módlmy się za nas same:
W. Panie daj, abyśmy unikały grzechu poznawały błędy oraz wzrastały w wierze, nadziei i miłości; abyśmy wiernie i radośnie pełniąc Twoją wolę osiągnęły wieczną radość, jakiej udzielić nam pragnie Twoja dobrotliwość.
P.    Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
W. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

 

MODLITWA DO TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ
(Modlitwa św. Mechtyldy)

P.    Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu,
W. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
P.    Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
W.    Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

P.    Uwielbiajmy Boga, Ojca naszego w niebie.
W.    Amen.
P. Boże Najwyższy, Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wielbimy Twój majestat i miłość Twoją. Niech wszyscy ludzie poznają, jak miłościwie pragniesz uleczyć wszystkie ich ułomności i objąć ich ojcowską Swą dobrocią. Wejrzyj na boleści, jakie Twój umiłowany Syn wycierpiał dla naszego zbawienia i udziel nam tego, o co Cię kornie prosimy: Przez pięć świętych Ran, które były ceną naszego zbawienia spraw,
W. aby sprawiedliwi zachowani od grzechu i oziębłości, czynili postępy w dobrem.
P.    Przez Najdroższą Krew przelaną za wszystkich, daj,
W. aby grzesznicy nawrócili się do Boga, odzyskali łaskę utraconą i znowu stali się dziećmi Twymi.
P. Okrutne męki Najświętszego Ciała Jezusowego
W. niech uśmierzą wszelkie dolegliwości, które są skutkiem grzechu.
P. Niewymowne opuszczenie i udręki Duszy Jezusowej
W. niech ukoją smutek, rozpacz i opuszczenie ludzi nieszczęśliwych
P. Przez śmierć krzyżową, którą poniósł Jezus stawszy się posłusznym aż do śmierci
W. umierającym udziel miłosiernie pokoju i wiecznego spoczynku. Amen.

P. Uwielbiajmy Boga, Syna Przedwiecznego Ojca.
W. Amen.
P.    Boże Najwyższy, Synu Ojca naszego w niebie! Ty sam jesteś prawdziwym życiem naszym. Uwielbiamy Cię! Niech wszyscy ludzie mocą Twego Słowa i sakramentów Kościoła dostąpią odpuszczenia grzechów i niech staną się odblaskiem Twej chwały. Wejrzyj, prosimy, na Przenajświętsze Twe Ciało, które Sam wydałeś w ręce grzeszników jako Ofiarę dla zbawienia naszego i użycz nam, o co błagamy: Przez hańbiące obnażenie i ukrzyżowanie Twego Najświętszego Ciała spraw,
W. aby niechrześcijanie poznali i umiłowali Boski Twój Majestat.
P.    Wspomnij na krwawe zniekształcenie swego Ciała przy biczowaniu i dźwiganiu krzyża i daj,
W. aby błądzący wrócili do jedności Ciała Twego Kościoła.
P.    Panie, którego Najświętszą Głowę opleciono koroną cierniową i wystawiono na szyderstwo oprawców, spraw,
W. aby wszyscy chrześcijanie uświęceni przez jeden Chrzest znaleźli drogę pokoju ze Stolicą Apostolską i słuchali jej głosu.
P.    Przez zelżone i skrwawione Oblicze Twoje udziel żydom i muzułmanom łaski,
W. aby uznali chwałę Twego Bóstwa
P.    Przez wielkie pragnienie, które trawiło Cię w czasie konania, porusz oziębłych katolików,
W. aby żyjąc z wiary spełnili Twoje pragnienie ich zbawienia. Amen

P. Uwielbiajmy Boga, Ducha Świętego.
W. Amen
P.    Najwyższy Panie i Boże, Duchu i Darze Ojca oraz Syna! Ty sam jesteś naszym prawdziwym Pocieszycielem. Wielbimy Boską świętość Twoją! Niech wszyscy ludzie szukając Twojej, a nie własnej woli, dostąpią jak najwięcej bogactw Twej łaski. Wejrzyj, prosimy, na Niepokalanego Baranka, ofiarowanego na krzyżu Boskiemu Majestatowi i przez wzgląd na tak wielki dar ofiarny użycz nam, o co Cię błagamy:
Przez wszechmoc Jezusa, która dobrowolnie stała się słaba, spraw,
W. aby pycha ludzka została upokorzona i złamana.
P. Przez zasługi przedwiecznej Mądrości Jezusa, którą uznano za głupotę spraw,
W. niech ludzie porzucą grzeszne zaślepienie.
P. Wspomnij na świętość Chrystusa Pana i daj,
W. aby serca ludzkie z Nim się zjednoczyły w posłuszeństwie i oddaniu się woli Ojca.
P. Miłosierdzie Jezusa skazanego na śmierć niech sprawi,
W. aby ludzie porzuciwszy okrucieństwa i zatwardziałość serca, wzajemnie się miłowali.
P. Spraw, prosimy Panie, ażeby Boski Majestat Jezusa, odrzucony przez grzeszników, z dnia na dzień coraz bardziej był uznawany,
W. „aby na imię Jego zgięło się każde kolano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych, i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca“. Amen.
P.    Boże Nieskończony! W męce i śmierci Jezusa zgotowałeś sobie obfite zadośćuczynienie należne Twemu Majestatowi.
W. Prosimy Cię, wylej na świat strumienie łaski Ducha Świętego, aby wszyscy ludzie poznali, że jesteś prawdziwym Bogiem, a poznawszy , miłowali i wysławiali Ciebie na wieki. Amen.

 

Poświęcenie się Duchowi Świętemu

Duchu Święty, odwieczna Miłości Ojca i Syna, uwielbiamy Ciebie i uznajemy za swojego Pana i Boga.
Wysławiamy Cię za wspaniałe dzieło stworzenia i za miłość, którą rozlałeś w naszych sercach. Oddajemy się Tobie na własność. W Maryi dokonałeś cudu Wcielenia Jezusa. Ty Go namaściłeś i posłałeś, aby ubogim głosił Dobrą Nowinę.
Byłeś przynaglającą siłą Jego życia i śmierci oraz owocem zmartwychwstania. Przez wszystkie wieki napełniasz Kościół swoimi darami i żyjesz w jego Sakramentach. Rozpal serca nasze ogniem Swojej miłości. Daj nam poznać, że żyjesz w nas i spraw, abyśmy były otwarte na Twoje kierownictwo. Bądź również żywą siłą naszego misjonarskiego świadectwa i naszą mocną nadzieją na nowe niebo i nową ziemię.
Pozwól nam być Twoimi Służebnicami dla zbawienia wielu. Przyjmij nasze prace, radości i cierpienia. Módl się w nas, kochaj w nas. Uczyń nas żywą, świętą, Tobie przyjemną ofiarą i prowadź nas ku pełni życia w wieczności. Amen.

 

Poświęcenie się Duchowi Świętemu Duchu Święty

Duchu Boży,
Duchu światła i miłości, Tobie poświęcamy rozum, serce i wolę, całą naszą istotę teraz i na wieki. Kieruj naszymi myślami, abyśmy nieustannie słuchały Twego głosu i były posłuszne Twoim łagodnym natchnieniom.
O Duchu Święty, Duchu Ojca i Syna, udziel nam łaski, abyśmy zawsze i wszędzie potrafiły powiedzieć:
„Mów Panie, sługa Twój słucha!“
O wieczna Miłości! Pozwól nam kochać Ciebie taką miłością, jaką od wieków kocha Cię Ojciec, a Syn w Ojcu. Udziel nam siły i łaski, byśmy zawsze i wszędzie działały w pokoju i radości, z cierpliwością i dobrocią, z łagodnością, wyrozumiałością i wiernością.
O Duchu Świętości, skuteczną siłą swej łaski uświęć nasze życie i kieruj nami tak, byśmy osiągnęły radość wieczną. Duchu Święty, daj, aby wszystkie narody poznały Twoją prawdę! Zwiastunów wiary napełnij światłem i mocą, jak napełniłeś serca Apostołów w dniu Zielonych Świąt.
Rozlej ducha miłości w sercach wszystkich chrześcijan, aby stanowili jedno serce i jedną duszę. Amen.

 

Poświęcenie się Duchowi Świętemu

P. Duchu Święty, Ty powołałeś nas do naśladowania Chrystusa i przez nas pragniesz kontynuować Jego zbawcze dzieło.
W. Tobie poświęcamy się dziś na nowo, aby być całkowicie do dyspozycji Pana.
P.    Jedynie w Tobie i z sercem pełnym miłości do Ciebie, do wszystkich braci i sióstr, będziemy mogły głosić Dobrą Nowinę Jezusa Chrystusa.
W. Duchu Święty! Wzbudź w nas taką miłość, która pomoże nam dać świadectwo naszemu misyjnemu posłannictwu. Bądź więzią jednoczącą członkinie naszej wspólnoty.
P.    Spraw, abyśmy jak Maryja były gotowe przyjąć Twoją świętą wolę i służyć ludziom, a pomne na czyny i naukę Jezusa Chrystusa wiernie Go naśladowały.
W. Spraw, aby „ przed światłością Słowa i przed Tobą, Duchem łaski, ustąpiła ciemność grzechu i noc niewiary a Serce Jezusa żyło w sercach ludzi. Amen.

 

Poświęcenie się Duchowi Świętemu


P.    Duchu Święty,
W. Pełne radości dziękujemy Ci za to, że w dniu Zielonych Świąt zstąpiłeś na Apostołów i Maryję. W ten sposób dałeś początek Kościołowi w świecie i zbawczym czynom dla ludzkości.
P.    Dzięki Twojemu ukrytemu działaniu doszło również do założenia naszego Zgromadzenia. Twoja łaska sprawiła, że rozwijało się i umacniało. Dzięki Twojemu błogosławieństwu jego działalność przynosiła obfity owoc w winnicy Pańskiej.
W. Twoja łaska skierowała nas do tego Zgromadzenia. Dlatego możemy uczestniczyć w misyjnym posłannictwie Kościoła wiernie naśladując naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci za ten bezcenny wielki dar.
P.    Teraz pragniemy w sposób uroczysty poświęcić się Tobie na nowo. Wszystko czym jesteśmy i co posiadamy jest Twoim dziełem. Tobie oddajemy wszystko, aby na zawsze pozostać Twoją własnością. Duchu Święty, przyjmij w swoją opiekę nasze Zgromadzenie. Zachowaj i umacniaj w nim ducha pobożności i apostolską miłość. Oświecaj i umacniaj przełożone, aby swój urząd sprawowały zgodnie z Twoją wolą. Błogosław pracom naszych sióstr i spraw, aby ich ofiary i cierpienia przynosiły plon dla Królestwa Bożego. Wzbudź powołania potrzebne do kontynuowania Twojego dzieła, a tych, których powołujesz, zachowaj w wierności ku Tobie.
Spraw, abyśmy były Twoimi Służebnicami w prawdzie, aby pogłębiała się w nas wiara, nadzieja i miłość. Niech nas ożywia i rządzi nami Twoja łaska. Pogłębiaj coraz bardziej więź miłości między nami. Spraw, aby miłość nasza była tak szeroka, by mogła objąć cały świat.

Duchu Święty, zgodnie z obietnicą Chrystusa przychodzisz na świat, aby pomóc nam w kontynuowaniu Jego zbawczego dzieła. Przyjmij nas na Swoją służbę, aby przez nasze czyny objawiało się Królestwo i wspaniałość naszego Boga. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.

 

AKT ODDANIA SIĘ OJCA ZAŁOŻYCIELA DUCHOWI ŚWIĘTEMU w r. 1887

Duchu Święty, Miłości Ojca i Syna, aby całkowicie należeć do Ciebie, oddaję Tobie teraz i na zawsze swoje serce, ciało i duszę, swe siły i zdolności, myśli i pragnienia, słowa i czyny, swoje postępowanie, cierpienia i radości, życie i śmierć.
Oddaję Ci również wszystkich drogich memu sercu oraz wszystko, czym jestem i co posiadam, abyś Ty sam tym wszystkim rozporządzał a Twoja miłość rządziła mną w czasie i wieczności.

 

Przez Serce Jezusa proszę Cię, abyś kształtował i przemieniał moje serce coraz bardziej według Twego upodobania. Ufam, że ze względu na zasługi Jezusa obdarzysz mnie swymi siedmioma darami i dokonasz we mnie wszystkiego dobrego, co od wieków postanowiłeś, że usuniesz z mojego serca wszystko, co byłoby przeszkodą dla spełnienia Twych mądrych i pełnych miłości zamiarów.
Spraw, aby moje myśli, słowa i czyny zawsze Tobie się podobały i udziel mi łaski, bym w każdej chwili był posłuszny Twoim natchnieniom. Tylko Tobie jest wiadome, co służy mojemu zbawieniu. Amen.

 

RÓŻANIEC DO DUCHA ŚWIĘTEGO

P. Módlmy się o większe uwielbienie Ducha Świętego na ziemi, aby wszyscy ludzie poznali coraz bardziej nieskończoną dobroć i miłość Jego, coraz więcej Go ukochali, a przez Niego ubogaceni zostali drogocennymi Jego darami. Bądź pochwalony Jezu Chryste, z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.
W. Przyjdź Duchu Święty.
P. Przyjdź Duchu Święty.
W. Przyjdź Duchu Święty
P.    Ześlij o Panie, Kościołowi Swojemu
    Ducha mądrości.
W.    Przyjdź Duchu Święty (7 razy)
P. Chwała Ojcu...
W. Jak była....
P. Panie Jezu ześlij nam od Ojca Ducha Świętego Pocieszyciela, aby tenże Duch w nas i przez nas uwielbiał Ciebie i Ojca. Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego,
W. Módl się za nami.
P.    Ześlij o Panie Kościołowi Swojemu
    Ducha rozumu (jak wyżej)
    Ducha rady
    Ducha męstwa
    Ducha umiejętności
    Ducha pobożności
    Ducha bojaźni Bożej
P.    Módlmy się:
W.    Boże, który chcesz, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy, prosimy Cię, poślij pracowników na łany Swoje, udziel im siły, aby godnie głosili słowo Twoje. Niech nauka Twoja rozszerza się i rozsławia. Niech Cię poznają wszystkie narody, Ciebie – jedynego, prawdziwego Boga – i któregoś posłał Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, a Pana naszego, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Przyjdź Duchu Święty,
Przemień nasze wewnętrzne napięcie
w święte odprężenie.
Przemień nasz niepokój w kojącą ciszę.
Przemień nasze zatroskanie
w spokojną ufność.
Przemień nasz lęk w nieugiętą wiarę.
Przemień naszą gorycz
w słodycz Twej łaski.
Przemień mrok naszych serc
w delikatne światło.
Przemień naszą obojętność
w serdeczną życzliwość.
Przemień naszą noc w Twoje światło.
Przemień zimę naszych dusz
w Twoją wiosnę.
Wyprostuj nasze krzywe drogi,
Wypełnij naszą pustkę,
Oczyść nas z pychy,
Pogłębij naszą pokorę,
Rozpal w nas miłość,
Zgaś w nas zmysłowość.
Spraw, abyśmy widzieli siebie,
jak Ty nas widzisz,
Abyśmy mogli poznać Ciebie, jak to obiecałeś i byli szczęśliwi według słowa
Twego: Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Amen.

* * *

Boże nasz Ojcze!
Ty zesłałeś swego Ducha na Maryję i napełniłeś Ją odwagą do podjęcia tego, co niemożliwe.
Dałeś swego Ducha Apostołom i umocniłeś ich do przezwyciężenia wszelkiego lęku.
Obiecałeś swego Ducha Kościołowi powołałeś Go do rozkrzewienia dzieła Chrystusa.
Również nam darowałeś swego Ducha i uzdolniłeś nas do bezgranicznego zawierzenia Tobie,
do oczekiwania Twojej nowej rzeczywistości, do szczerej wzajemnej służby.
Ojcze pozostań z nami, z Synem i Duchem Świętym. Amen.

* * *

WEZWANIA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Duchu Święty, Dawco daru mądrości, oświecaj mnie.
Duchu Święty, Dawco daru rozumu, pouczaj mnie.
Duchu Święty, Dawco daru mocy, umacniaj mnie.
Duchu Święty, Dawco daru rady, kieruj mną.
Duchu Święty, Dawco daru umiejętności, rozpraszaj moją niewiedzę.
Duchu Święty, Dawco daru pobożności, daj mi wytrwać w służbie Bożej.
Duchu Święty, Dawco daru bojaźni Bożej, oswobódź mnie od wszelkiego grzechu.
Duchu Święty, Dawco pokoju, obdarz mnie pokojem.
Amen.

 

MODLITWA ZA KAPŁANÓW

Duchu Święty, Duchu Mądrości,
prowadź kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Światłości,
oświecaj kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Czystości,
uświęcaj kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Mocy,
wspieraj kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Boży spraw,
by kapłani ożywieni i umocnieni Twoją łaską, nieśli słowo prawdy i błogosławieństwo pokoju na
cały świat.
Niech ogień świętej miłości rozpala ich serca, by w płomieniach tej miłości oczyszczali
i uświęcali dusze.
Duchu Święty, powierzamy Ci serca kapłańskie;
Ukształtuj je na wzór Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Amen.

 

MODLITWA ŚWIĘTEGO AUGUSTYNA

Oddychaj we mnie Duchu Święty,
abym myślał święcie.
Prowadź mnie, Duchu Święty,
abym działał święcie.
Pociągaj mnie, Duchu Święty,
abym miłował to, co święte.
Umacniaj mnie, Duchu Święty,
abym strzegł tego, co święte.
Strzeż mnie, Duchu Święty,
abym nigdy rzeczy tych nie utracił. Amen.

 

I  Poświęcenie się
NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA

Panie Jezu Chryste,
w Sercu Swoim objawiłeś nam całą pełnię Swej Boskiej miłości. Pozwoliłeś, by Serce Twoje zostało włócznią przeszyte dla naszego zbawienia. Pragniesz, abyśmy zjednoczone z Tobą umiłowały Ojca. Jesteś nam bliski we wszystkich radościach i cierpieniach naszego życia.
Pozwól nam odpowiedzieć na Twoją miłość. Uczyń serca nasze według Serca Twego.
Pozostań w nas i pomóż nam – jak Ty – ukochać wszystkich ludzi, służyć im, modlić się i ofiarować za nich, być do ich dyspozycji. Zlej Swe błogosławieństwo zwłaszcza na naszą działalność misyjną. Spraw, abyśmy wytrwale szukały i doprowadzały ludzi do Ciebie, gdyż tylko w Twoim Sercu, znajdą pokój.
Panie, Twoimi jesteśmy od chwili Chrztu świętego i profesji zakonnej. Tobie poświęcamy się dziś na nowo. Pragniemy kochać Ciebie i służyć Tobie jedynie. Twoimi chcemy pozostać teraz i na wieki. Amen.

 

II  Poświęcenie się
NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA

Najświętsze Serce Jezusa, w Tobie mieszka cała pełnia Bóstwa. Wierzymy w potęgę Twojej miłości. Bądź naszą podporą w życiu i ostoją w śmierci. Udziel swej mocy w słabości i niestałości. Bądź zadośćuczynieniem za nasze grzechy.
Serce pełne łagodności i dobroci, uczyń nasze serca według Serca Twego. Spraw, abyśmy były pokorne i posłuszne, i udziel nam miłości mocnej i czystej. Twoje Serce pragnie, by wszystkim ludziom i narodom była głoszona Dobra Nowina o zbawieniu: Udziel nam męstwa i zapału w głoszeniu Twojej miłości. Pomóż nam zdecydowanie i konsekwentnie wypełniać swoje apostolskie posłannictwo: Jesteśmy gotowe przyjąć na siebie wyrzeczenie, trud i rozczarowanie.
Na krzyżu dałeś nam Ducha Świętego. Udziel nam Go dziś na nowo i spraw, aby nasze życie znalazło w Tobie dopełnienie: Przez przyjmowanie Sakramentów pozwól nam wzrastać do Twojej pełni i w ten sposób służyć przyjściu Twojego Królestwa.
Ufając zwycięstwu i pewności Twojej miłości poświęcamy Tobie na nowo siebie same, naszą wspólnotę, nasze Zgromadzenie i zadania: Pomóż nam wiernie naśladować Ciebie i być gorliwymi świadkami Twojej Ewangelii. Amen.

 

MODLITWY DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA

I

P. Święty Józefie,
W. Pracą na co dzień troszczyłeś się o rodzinę, powierzoną Ci przez Boga. Równocześnie zaznałeś bliskości i błogosławieństwa Boga wcielonego. I nas przyjmij za swoją rodzinę. Zaopiekuj się po ojcowsku naszym domem i jego mieszkańcami. Amen.

II

P. Panie, nasz Boże,
W. W osobie św. Józefa dałeś nam przykład wiary i nadziei. Spraw, abyśmy jak On były mocne. W chwilach rozterki pomóż nam za Jego przykładem znaleźć siłę, która pozwoliłaby nam przetrwać trudności i odnowić swoje TAK pełne wiary. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

RÓŻANIEC DO ŚW. JÓZEFA

P. Bądź pozdrowiony Józefie św. żywicielu Jezusa Chrystusa, najczystszy Oblubieńcze Najświętszej Maryi Panny, a nasz najukochańszy Opiekunie.
Któryś był godzien zaślubienia Najświętszej Dziewicy.
W. Święty Józefie żywicielu Jezusa Chrystusa, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Któryś miał szczęście Boskie Dzieciątko na swym ręku piastować.
P.    Któryś w objęciach Jezusa i Maryi
    bogobojnie zasnął.
P.    Któryś możnym wspomożycielem
    w naszych troskach i potrzebach.
P.    Któryś miłościwym pocieszycielem
    dusz w czyśćcu cierpiących.

 

Do Trójcy Przenajświętszej

O Trójco Przenajświętsza, która przez łaskę w mej duszy mieszkasz.
Adoruję Cię.
O Trójco Przenajświętsza, która przez łaskę w mej duszy mieszkasz.
Uświęć mnie.
O Trójco Przenajświętsza, która przez łaskę w mej duszy mieszkasz.
Daj, bym Cię kochała coraz więcej.

 

MODLITWA ZA WSPÓLNOTĘ

Panie, prowadź naszą wspólnotę,
użycz jej jasnego spojrzenia
i wzmocnij nas,
byśmy zawsze rozpoznawały,
co jest wolą Twoją
i zawsze ją wypełniały.
Udziel naszej wspólnocie prawdziwej wierności i miłości.
Zachowaj nas od wszelkich złudzeń
i spraw, byśmy odznaczały się czystością i karnością.
Naucz nas dobrowolnie słuchać tych, którym udzieliłeś władzy.
Daj nam cieszyć się pięknem tego świata, ale zachowaj nas od chciwości i pychy.
Spraw, by życie nasze spalało się
w ogniu Twej Boskiej miłości.
Amen.

 

Wezwania świętych Patronów

P. Duchu Święty Ożywicielu
W. Prowadź i uświęcaj nas.
P.    Słowo Boże Wcielone
W. Napełnij nas duchem apostolskim.
P.    Przeczysta Matko Boża
W. Prowadź wszystkich do Twego Syna.
P.    Święci Michale, Gabrielu i Rafale
W. Wspierajcie Królestwo Boże na ziemi.
P.    Święci Józefie, Joachimie i Anno
W. Wypraszajcie nam krzewicieli Ewangelii.
P.    Święci Apostołowie i Patronowie kraju
W. Wspomagajcie zwiastunów wiary.
P.    Święci Grzegorzu i Wincenty
W.    Módlcie się za biskupów i kapłanów Kościoła.
P.    Święci Patronowie naszego Zgromadzenia
W.    Wypraszajcie nam Ducha Świętego z Jego darami.
P.    Święci Arnoldzie i Józefie, błogosławiona Mario Heleno i błogosławieni Męczennicy,
W.    Wspierajcie nas w apostolskiej gorliwości.
P.    Przed Światłością Słowa i Duchem łaski niech ustępują ciemności grzechu i noc niewiary.
A Serce Jezusa niech żyje w sercach ludzi. Amen.

 

MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Stajemy wobec Ciebie, Duchu Święty.
Przyjdź do nas, pozostań z nami, przeniknij nasze serca.
Naucz nas, co mamy czynić i dokąd zdążać; ukaż nam, co należy wybrać, abyś-my mogli z Twoją pomocą we wszystkim się Tobie podobać.
Ty, który miłujesz sprawiedliwość, nie dozwól, byśmy stali się jej burzycielami. Niech nas nie sprowadzi na manowce nieświadomość, nie zwiedzie powodzenie, nie splami wzgląd na korzyść czy osobę.
Niech we wszystkim rządzi nami sprawiedliwość kierowana miłością, abyśmy w niczym nie przeciwstawiali się Tobie, a w przyszłości zasłużyli sobie za dobre czyny na wieczną nagrodę.
Amen.

 

 

Kontakt

Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha Świętego
Congregatio Missionalis Servarum Spiritus Sancti (CM SSpS)
ul. Starowiejska 152,
47-400 Racibórz
tel. (0-32) 415-50-51, 415-98-09 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Referat Powołaniowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Referat Misyjny Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego
ul. Starowiejska 152;
47 - 400 Racibórz
tel.32/415 95 84;
e-mail referat Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.: www.siostrymisyjne.pl
Konto Misyjne:
BGŻ 15 2030 0045 1110 0000 0061 7240 z dopiskiem "na cele Misyjne"

Intencje

wyslij