Drukuj

Nasze powołanie

Duch Święty szuka wspaniałomyślnych serca,
w których mógłby ustanowić królestwo swej miłości.
Ponieważ Duch Święty w sposób szczególny jest Bogiem Miłości,
niech siostry starają się być dziećmi Odwiecznej Miłości,
zarówno w stosunku do Boga, jak również do bliźniego oraz wszystkiego,
na czym Bogu najbardziej zależy.
Konstytucje z roku 1891

       Boży plan zbawienia

       Bóg przez Słowo stworzył świat i ożywił go przez swego Ducha. W niezgłębionej miłości powołał ludzi do uczestnictwa w swoim życiu i chwale. Po upadku grzechowym wzbudził w człowieku nadzieję zbawienia, które Duch Święty przepowiedział przez proroków.
       Gdy nastała pełnia czasu, Bóg zesłał swego Syna i namaścił Go Duchem Świętym, aby ubogim głosił Ewangelię zbawienia, uzdrawiał chorych i samego siebie ofiarował za zbawienie wielu. Uwielbiony Chrystus wylewa swego Ducha na Kościół czyniąc go skutecznym znakiem dla wszystkich.
       W Kościele, nowym Ludzie Bożym, Chrystus kontynuuje swoje posłannictwo. Kościół ten powinien zwiastować wszystkim ludziom Dobrą Nowinę o zbawieniu i przekazywać bogactwo zbawczej miłości Trójjedynego Boga. Aby światło wiary dotarło do wszystkich ludzi, Duch Święty ustawicznie wzbudza w Kościele nowe wspólnoty, które w szczególny sposób wyrażają gotowość do urzeczywistniania Jego misyjnego posłannictwa.

       Powołanie do współpracy w zbawieniu ludzi

W odpowiedzi na wezwanie Ducha Świętego i na potrzeby narodów, św. Arnold Janssen razem z bł. Matką Marią, Heleną Stollenwerk i Sługą Bożą Matką Józefą, Hendriną Stenmanns, założył nasze Zgromadzenie jako misyjną wspólnotę zakonną i poświęcił je Duchowi Świętemu. Do tego Zgromadzenia powołał nas Chrystus, abyśmy naśladując Go w mocy Ducha Świętego, uwielbiały Ojca i przynosiły ludziom pełnię życia.

Charyzmat i duchowość naszego Zgromadzenia

Podstawą żywotności naszego powołania misyjnego jest wiara w Trójjedynego Boga, który mieszka w naszych sercach. Indywidualnie i jako wspólnota powinnyśmy uwielbiać Boga w Trójcy Jedynego, czyniąc co w naszej mocy, aby przez wszystkich ludzi był poznany, miłowany i uwielbiany. Jako Służebnice Ducha Świętego w szczególny sposób miłujemy i uwielbiamy Ducha Świętego, poprzez którego miłość Boża rozlana jest w naszych sercach. Duch Święty pragnie przekształcać nas, przenikać naszą modlitwę i działanie, uzdalniać nas do poświęcenia siebie i wycisnąć swoje znamię na naszych wspólnotach. Jeżeli otworzymy się na Ducha Świętego i pozwolimy Mu działać w nas, wówczas damy świadectwo Jego obecności w świecie. Przynaglone miłością ku Niemu wytężamy swoje siły, aby również inni coraz głębiej poznawali Jego działanie w Bożym planie zbawienia, aby miłowali Go i Nim żyli.
Podstawą i celem naszego Zgromadzenia jest posługa misjonarska. Każdą z naszych prac, mimo ich różnorodności, służymy misyjnemu posłannictwu Kościoła.
W zażyłej jedności z Panem i pod kierownictwem Ducha Świętego spełniamy swą misjonarską posługę. Naśladujemy Chrystusa na drodze rad ewangelicznych, wiążemy się z jego Osobą i jesteśmy gotowe Mu służyć przez śluby - Bogu poświęconej czystości, ewangelicznego ubóstwa i apostolskiego posłuszeństwa.
Żyjąc w misyjnym Zgromadzeniu zakonnym staramy się o to, aby miłość Boża uwidaczniała się w naszym życiu i w posłudze. Jako wspólnota sióstr różnych narodów i języków, stajemy się żywym znakiem jedności i różnorodności Kościoła.
Jedność z Panem i między sobą umacnia się i pogłębia, gdy wspólnie uczestniczymy w świętowaniu Eucharystii, uważnie słuchamy Słowa Bożego i modlimy się w radości Ducha Świętego.
Formacja i zarząd Zgromadzenia służą rozwojowi i utwierdzaniu naszego powołania oraz ukierunkowaniu wszystkich prac na nasz cel misyjny: „NIECH ŻYJE ŚWIĘTY, TRÓJJEDYNY BÓG W SERCACH NASZYCH I W SERCACH WSZYSTKICH LUDZI”

Kontakt

Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha Świętego
Congregatio Missionalis Servarum Spiritus Sancti (CM SSpS)
ul. Starowiejska 152,
47-400 Racibórz
tel. (0-32) 415-50-51, 415-98-09 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Referat Powołaniowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Referat Misyjny Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego
ul. Starowiejska 152;
47 - 400 Racibórz
tel.32/415 95 84;
e-mail referat Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.: www.siostrymisyjne.pl
Konto Misyjne:
BGŻ 15 2030 0045 1110 0000 0061 7240 z dopiskiem "na cele Misyjne"

Intencje

wyslij