Głoszenie Dobrej Nowiny

Stanowi nasze pierwszorzędne zadanie. Przyczyniamy się do rozkrzewiania Dobrej Nowiny przede wszystkim tam, gdzie jej jeszcze nie głoszono lub głoszono ją w sposób niewystarczający.

worldssps   KLAUZUROWE  4bJOkejZ 400x400   MUZEUM   SINICUM  papieskie dziea misyjne   misje   ad gentes    centrum formacji   miva