Rady Ewangeliczne

Przez publiczne śluby Bogu poświęconej czystości, ewangelicznego ubóstwa i apostolskiego połuszeństwa odpowiadamy na Jego wezwanie i oddajemy się na własność nade wszystko umiłowanemu Bogu.

worldssps   KLAUZUROWE  4bJOkejZ 400x400   MUZEUM   SINICUM  papieskie dziea misyjne   misje   ad gentes    centrum formacji   miva