Otwartość na znaki czasu

Jesteśmy nieustannie przynaglane do podejmowania nowych poszukiwań i przemyśleń w duchu Ewangelii, bedących odpowiedzią adekwatną do stale zmieniajacej się sytuacji człowieka w świecie.

worldssps   KLAUZUROWE  4bJOkejZ 400x400   MUZEUM   SINICUM  papieskie dziea misyjne   misje   ad gentes    centrum formacji   miva