Międzynarodowość

Różnorodność pod względem pochodzenia, narodowości, charakteru i wieku współsióstr stwarza okazję do poznania bogactwa wielorakich darów Ducha Świętego.

worldssps   KLAUZUROWE  4bJOkejZ 400x400   MUZEUM   SINICUM  papieskie dziea misyjne   misje   ad gentes    centrum formacji   miva