Poświęcenie się Duchowi Świętemu (2)

Duchu Boży,
Duchu światła i miłości, Tobie poświęcamy rozum, serce i wolę, całą naszą istotę teraz i na wieki. Kieruj naszymi myślami, abyśmy nieustannie słuchały Twego głosu i były posłuszne Twoim łagodnym natchnieniom.
O Duchu Święty, Duchu Ojca i Syna, udziel nam łaski, abyśmy zawsze i wszędzie potrafiły powiedzieć:
„Mów Panie, sługa Twój słucha!“
O wieczna Miłości! Pozwól nam kochać Ciebie taką miłością, jaką od wieków kocha Cię Ojciec, a Syn w Ojcu. Udziel nam siły i łaski, byśmy zawsze i wszędzie działały w pokoju i radości, z cierpliwością i dobrocią, z łagodnością, wyrozumiałością i wiernością.
O Duchu Świętości, skuteczną siłą swej łaski uświęć nasze życie i kieruj nami tak, byśmy osiągnęły radość wieczną. Duchu Święty, daj, aby wszystkie narody poznały Twoją prawdę! Zwiastunów wiary napełnij światłem i mocą, jak napełniłeś serca Apostołów w dniu Zielonych Świąt.
Rozlej ducha miłości w sercach wszystkich chrześcijan, aby stanowili jedno serce i jedną duszę. Amen.

worldssps   KLAUZUROWE  4bJOkejZ 400x400   MUZEUM   SINICUM  papieskie dziea misyjne   misje   ad gentes    centrum formacji   miva