Akt Oddania Się Ojca Założyciela Duchowi Świętemu

Duchu Święty, Miłości Ojca i Syna, aby całkowicie należeć do Ciebie, oddaję Tobie teraz i na zawsze swoje serce, ciało i duszę, swe siły i zdolności, myśli i pragnienia, słowa i czyny, swoje postępowanie, cierpienia i radości, życie i śmierć.
Oddaję Ci również wszystkich drogich memu sercu oraz wszystko, czym jestem i co posiadam, abyś Ty sam tym wszystkim rozporządzał a Twoja miłość rządziła mną w czasie i wieczności.
Przez Serce Jezusa proszę Cię, abyś kształtował i przemieniał moje serce coraz bardziej według Twego upodobania. Ufam, że ze względu na zasługi Jezusa obdarzysz mnie swymi siedmioma darami i dokonasz we mnie wszystkiego dobrego, co od wieków postanowiłeś, że usuniesz z mojego serca wszystko, co byłoby przeszkodą dla spełnienia Twych mądrych i pełnych miłości zamiarów.
Spraw, aby moje myśli, słowa i czyny zawsze Tobie się podobały i udziel mi łaski, bym w każdej chwili był posłuszny Twoim natchnieniom. Tylko Tobie jest wiadome, co służy mojemu zbawieniu. Amen.

worldssps   KLAUZUROWE  4bJOkejZ 400x400   MUZEUM   SINICUM  papieskie dziea misyjne   misje   ad gentes    centrum formacji   miva