Różaniec do Ducha Świętego

P. Módlmy się o większe uwielbienie Ducha Świętego na ziemi, aby wszyscy ludzie poznali coraz bardziej nieskończoną dobroć i miłość Jego, coraz więcej Go ukochali, a przez Niego ubogaceni zostali drogocennymi Jego darami. Bądź pochwalony Jezu Chryste, z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.
W. Przyjdź Duchu Święty.
P. Przyjdź Duchu Święty.
W. Przyjdź Duchu Święty
P. Ześlij o Panie, Kościołowi Swojemu
Ducha mądrości.
W. Przyjdź Duchu Święty (7 razy)
P. Chwała Ojcu...
W. Jak była....
P. Panie Jezu ześlij nam od Ojca Ducha Świętego Pocieszyciela, aby tenże Duch w nas i przez nas uwielbiał Ciebie i Ojca. Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego,
W. Módl się za nami.
P. Ześlij o Panie Kościołowi Swojemu
Ducha rozumu (jak wyżej)
Ducha rady
Ducha męstwa
Ducha umiejętności
Ducha pobożności
Ducha bojaźni Bożej
P. Módlmy się:
W. Boże, który chcesz, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy, prosimy Cię, poślij pracowników na łany Swoje, udziel im siły, aby godnie głosili słowo Twoje. Niech nauka Twoja rozszerza się i rozsławia. Niech Cię poznają wszystkie narody, Ciebie – jedynego, prawdziwego Boga – i któregoś posłał Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, a Pana naszego, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

worldssps   KLAUZUROWE  4bJOkejZ 400x400   MUZEUM   SINICUM  papieskie dziea misyjne   misje   ad gentes    centrum formacji   miva