Wezwanie do Ducha Świętego

Duchu Święty, Dawco daru mądrości, oświecaj mnie.
Duchu Święty, Dawco daru rozumu, pouczaj mnie.
Duchu Święty, Dawco daru mocy, umacniaj mnie.
Duchu Święty, Dawco daru rady, kieruj mną.
Duchu Święty, Dawco daru umiejętności, rozpraszaj moją niewiedzę.
Duchu Święty, Dawco daru pobożności, daj mi wytrwać w służbie Bożej.
Duchu Święty, Dawco daru bojaźni Bożej, oswobódź mnie od wszelkiego grzechu.
Duchu Święty, Dawco pokoju, obdarz mnie pokojem.
Amen.

worldssps   KLAUZUROWE  4bJOkejZ 400x400   MUZEUM   SINICUM  papieskie dziea misyjne   misje   ad gentes    centrum formacji   miva