Modlitwa Świętego Augustyna

Oddychaj we mnie Duchu Święty,
abym myślał święcie.
Prowadź mnie, Duchu Święty,
abym działał święcie.
Pociągaj mnie, Duchu Święty,
abym miłował to, co święte.
Umacniaj mnie, Duchu Święty,
abym strzegł tego, co święte.
Strzeż mnie, Duchu Święty,
abym nigdy rzeczy tych nie utracił. Amen.

worldssps   KLAUZUROWE  4bJOkejZ 400x400   MUZEUM   SINICUM  papieskie dziea misyjne   misje   ad gentes    centrum formacji   miva