Poświęcenie się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

Panie Jezu Chryste, w Sercu Swoim objawiłeś nam całą pełnię Swej Boskiej miłości. Pozwoliłeś, by Serce Twoje zostało włócznią przeszyte dla naszego zbawienia. Pragniesz, abyśmy zjednoczone z Tobą umiłowały Ojca. Jesteś nam bliski we wszystkich radościach i cierpieniach naszego życia.
Pozwól nam odpowiedzieć na Twoją miłość. Uczyń serca nasze według Serca Twego.
Pozostań w nas i pomóż nam – jak Ty – ukochać wszystkich ludzi, służyć im, modlić się i ofiarować za nich, być do ich dyspozycji. Zlej Swe błogosławieństwo zwłaszcza na naszą działalność misyjną. Spraw, abyśmy wytrwale szukały i doprowadzały ludzi do Ciebie, gdyż tylko w Twoim Sercu, znajdą pokój.
Panie, Twoimi jesteśmy od chwili Chrztu świętego i profesji zakonnej. Tobie poświęcamy się dziś na nowo. Pragniemy kochać Ciebie i służyć Tobie jedynie. Twoimi chcemy pozostać teraz i na wieki. Amen.

worldssps   KLAUZUROWE  4bJOkejZ 400x400   MUZEUM   SINICUM  papieskie dziea misyjne   misje   ad gentes    centrum formacji   miva