Różaniec do św. Józefa

P. Bądź pozdrowiony Józefie św. żywicielu Jezusa Chrystusa, najczystszy Oblubieńcze Najświętszej Maryi Panny, a nasz najukochańszy Opiekunie.
Któryś był godzien zaślubienia Najświętszej Dziewicy.
W. Święty Józefie żywicielu Jezusa Chrystusa, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Któryś miał szczęście Boskie Dzieciątko na swym ręku piastować.
P. Któryś w objęciach Jezusa i Maryi
bogobojnie zasnął.
P. Któryś możnym wspomożycielem
w naszych troskach i potrzebach.
P. Któryś miłościwym pocieszycielem
dusz w czyśćcu cierpiących.

worldssps   KLAUZUROWE  4bJOkejZ 400x400   MUZEUM   SINICUM  papieskie dziea misyjne   misje   ad gentes    centrum formacji   miva