Modlitwa za Wspólnotę

Panie, prowadź naszą wspólnotę,
użycz jej jasnego spojrzenia
i wzmocnij nas,
byśmy zawsze rozpoznawały,
co jest wolą Twoją
i zawsze ją wypełniały.
Udziel naszej wspólnocie prawdziwej wierności i miłości.
Zachowaj nas od wszelkich złudzeń
i spraw, byśmy odznaczały się czystością i karnością.
Naucz nas dobrowolnie słuchać tych, którym udzieliłeś władzy.
Daj nam cieszyć się pięknem tego świata, ale zachowaj nas od chciwości i pychy.
Spraw, by życie nasze spalało się
w ogniu Twej Boskiej miłości.
Amen.

worldssps   KLAUZUROWE  4bJOkejZ 400x400   MUZEUM   SINICUM  papieskie dziea misyjne   misje   ad gentes    centrum formacji   miva