Wezwanie Świętych Patronów

P. Duchu Święty Ożywicielu
W. Prowadź i uświęcaj nas.
P. Słowo Boże Wcielone
W. Napełnij nas duchem apostolskim.
P. Przeczysta Matko Boża
W. Prowadź wszystkich do Twego Syna.
P. Święci Michale, Gabrielu i Rafale
W. Wspierajcie Królestwo Boże na ziemi.
P. Święci Józefie, Joachimie i Anno
W. Wypraszajcie nam krzewicieli Ewangelii.
P. Święci Apostołowie i Patronowie kraju
W. Wspomagajcie zwiastunów wiary.
P. Święci Grzegorzu i Wincenty
W. Módlcie się za biskupów i kapłanów Kościoła.
P. Święci Patronowie naszego Zgromadzenia
W. Wypraszajcie nam Ducha Świętego z Jego darami.
P. Święci Arnoldzie i Józefie, błogosławiona Mario Heleno i błogosławieni Męczennicy,
W. Wspierajcie nas w apostolskiej gorliwości.
P. Przed Światłością Słowa i Duchem łaski niech ustępują ciemności grzechu i noc niewiary.
A Serce Jezusa niech żyje w sercach ludzi. Amen.

worldssps   KLAUZUROWE  4bJOkejZ 400x400   MUZEUM   SINICUM  papieskie dziea misyjne   misje   ad gentes    centrum formacji   miva