Stajemy przed Tobą Duchu Święty

Przyjdź do nas, pozostań z nami, przeniknij nasze serca.
Naucz nas, co mamy czynić i dokąd zdążać; ukaż nam, co należy wybrać, abyś-my mogli z Twoją pomocą we wszystkim się Tobie podobać.
Ty, który miłujesz sprawiedliwość, nie dozwól, byśmy stali się jej burzycielami. Niech nas nie sprowadzi na manowce nieświadomość, nie zwiedzie powodzenie, nie splami wzgląd na korzyść czy osobę.
Niech we wszystkim rządzi nami sprawiedliwość kierowana miłością, abyśmy w niczym nie przeciwstawiali się Tobie, a w przyszłości zasłużyli sobie za dobre czyny na wieczną nagrodę.
Amen.

worldssps   KLAUZUROWE  4bJOkejZ 400x400   MUZEUM   SINICUM  papieskie dziea misyjne   misje   ad gentes    centrum formacji   miva