Komunia z innymi

Komunia z innymi to koncepcja, która obejmuje szerokie spektrum kulturowej i religijnej różnorodności ludu Bożego poprzez dialog i świadectwo życia. Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, nasza misja coraz częściej przyjmuje formę dialogu, spotkania i współpracy. Zapraszamy na stronę.

worldssps   KLAUZUROWE  4bJOkejZ 400x400   MUZEUM   SINICUM  papieskie dziea misyjne   misje   ad gentes    centrum formacji   miva