Modlitwa kwadransowa

Boże, Prawdo odwieczna,
Wierzymy w Ciebie.
Boże, Mocy nasza i Zbawienie nasze,
Ufamy Tobie.
Boże, Dobroci nieskończona
Z całego serca miłujemy Ciebie
Tyś Słowo swe posłał dla zbawienia świata,
Spraw, abyśmy wszyscy w Nim jedno byli.
Napełnij nas Duchem Syna Twojego,
Abyśmy sławili imię Twoje.
Amen.

worldssps   KLAUZUROWE  4bJOkejZ 400x400   MUZEUM   SINICUM  papieskie dziea misyjne   misje   ad gentes    centrum formacji   miva