Nowenna do św. Arnolda Janssena

1. Dzień

Święty Arnoldzie, Ojcze Zgromadzenia i nasz przewodniku. Podziwiamy Twoją wiarę, którą okazywałeś w codziennym życiu i w odczytywaniu znaków czasu. Uproś nam głęboką wiarę w Opatrzność Bożą i działanie Boże w najprostszych zdarzeniach naszego życia, abyśmy, jak Ty, coraz głębiej wierzyli w Tego, który kieruje światem i nami. Amen.
Święty Ojcze Arnoldzie, wstawiaj się za nami.

2. Dzień

Święty Arnoldzie, mężu nieustraszony, który pragnąłeś tylko jednego- wypełnić poznaną wolę Bożą. Uproś nam męstwo. Niech za Twoim przykładem będziemy zawsze wierni temu, „co usłyszeliśmy od początku” (1 J 2,14). Jednego musimy się tylko obawiać, aby nie sprzeniewierzyć się Bożej woli. Amen.
Święty Ojcze Arnoldzie, wstawiaj się za nami.

3. Dzień

Święty Arnoldzie, mężu modlitwy, który żyłeś zanurzony w Bogu i wiele godzin poświęcałeś rozmowie z Nim. Uproś nam łaskę ustawicznej łączności z Bogiem. Amen.
Święty Ojcze Arnoldzie, wstawiaj się za nami.

4. Dzień

Święty Arnoldzie, mężu cichy i pokorny, jakże stanowczo unikałeś wszelkiego wyniesienia, uznania i pochwał. Wyproś nam pokorę serca. Bądźmy mali we własnych oczach i w oczach tego świata, a szukajmy uznania tylko w oczach Bożych. Amen.
Święty Ojcze Arnoldzie, wstawiaj się za nami.

5. Dzień

Święty Arnoldzie, jakże bardzo leżała Ci na sercu sprawa jedności wiary. Wiele czasu i wysiłku poświęciłeś tej sprawie, a przede wszystkim modliłeś się, „aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty Ojcze we Mnie, a Ja w Tobie” (J 17,21). Wstawiaj się przeto za nami, abyśmy pociągnięci Twoim przykładem umieli szanować osobę i przekonania drugich i przyczyniali się naszą postawą do budowania pomostów pomiędzy nami i braćmi odłączonymi, aby nastała „jedna owczarnia i jeden pasterz” (J 10, 16). Amen.
Święty Ojcze Arnoldzie, wstawiaj się za nami.

6. Dzień

Święty Arnoldzie, mężu ubóstwa i prostoty apostolskiej, nigdy nie przywiązywałeś wagi do rzeczy zewnętrznych. W pracy i podróży zachowywałeś się, jak przystało na człowieka prostego i ubogiego. Wyproś nam taką postawę, abyśmy nie przywiązywali się do rzeczy zewnętrznych, ale bogacili się darami umysłu i serca. Amen.
Święty Ojcze Arnoldzie, wstawiaj się za nami.

7. Dzień

Święty Arnoldzie, krzewicielu wiary świętej, powodowany głęboką i żywą wiarą pragnąłeś wypełnić rozkaz Chrystusa: „Idźcie na cały świat”. Poświęciłeś swoją osobę i powołane przez siebie dzieło sprawie rozkrzewienia wiary. Wyproś i nam gorliwość w szerzeniu wiary świętej. Niech nasza modlitwa i wszelka działalność poświęcone będą tej wielkiej sprawie. Amen.
Święty Ojcze Arnoldzie, wstawiaj się za nami.

8. Dzień

Święty Arnoldzie, który Najświętszą Matkę czciłeś pod wezwaniem Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego, uproś nam, abyśmy szli Twoimi śladami. Wyproś nam łaskę serdecznej miłości do Matki Słowa Przedwiecznego, abyśmy zawierzyli Tej, która umiała zawierzyć Bogu. Amen.
Święty Ojcze Arnoldzie, wstawiaj się za nami.

9. Dzień

Święty Arnoldzie, który od młodości uwrażliwiony byłeś na Boga przebywającego w sercu człowieka. Z biegiem lat coraz głębiej wnikałeś w tę wielką tajemnicę wiary, wyproś nam coraz lepsze poznanie i zrozumienie obecności Boga Trójjedynego w naszych sercach. Niech ta prawda stanie się naszą własnością i sprawi, abyśmy za Twoim przykładem bezustannie powtarzali w niemym podziwie: „O Przenajświętsza Trójco...”. Amen.
Święty Ojcze Arnoldzie, wstawiaj się za nami.

Modlitwa na święto św. Arnolda Janssena

Ojcze Niebieski, Boże dobroci i miłosierdzia.
Daj nam głęboką pobożność i gorliwość, abyśmy mogli spełniać
wszystkie pragnienia Serca Jezusa.
Udziel nam łaski,
abyśmy się oddali Duchowi Świętemu,
Duchowi miłości i światła, jak to uczynił przed nami św. Ojciec Arnold.
Trójco Przenajświętsza, na Twoją większą cześć i chwałę,
udziel nam za wstawiennictwem naszego Świętego łask, o które prosimy.....
Święty Arnoldzie, Założycielu nasz i Ojcze, daj nam, abyśmy idąc Twymi śladami,
słowem i życiem przyczyniali się do tego, aby przed światłością Słowa i Duchem łaski
ustąpiły ciemności grzechu i noc niewiary, a Serce Jezusa żyło w sercach ludzi. Amen.

worldssps   KLAUZUROWE  4bJOkejZ 400x400   MUZEUM   SINICUM  papieskie dziea misyjne   misje   ad gentes    centrum formacji   miva