Modlitwy do bł. Matki Józefy

Boże, który jesteś Miłością, dziękujemy Ci, że dałeś nam Matkę Józefę jako Współzałożycielkę naszego Zgromadzenia. Wychwalamy Ciebie za Jej kochające serce i matczyną troskę, którą otaczała wszystkich, zwłaszcza ubogich, chorych i potrzebujących, uobecniając w ten sposób miłosierdzie Ojca wobec ludzkości,ukazane w życiu i misji Jezusa Chrystusa.
Miłość Matki Józefy do Ducha Świętego uczyniła Ją kobietą o niezwykłej wrażliwości i prostocie, która pragnęła wypełniać tylko Twoją wolę i całkowicie ofiarowała się misji Twojego Syna.
Boże, otwórz nasze serca, abyśmy wszędzie dostrzegali Twoją obecność oraz byli wrażliwi na wołanie świata o miłość i życie, byśmy stawali się, podobnie jak Matka Józefa, coraz bardziej Twoimi misjonarkami i misjonarzami, z sercami gotowymi do służby Tobie i Twemu ludowi zawsze i wszędzie. Amen.

 *

Duchu Święty, który mieszkasz we mnie,otwórz moje serce na Twoją obecność. Niech Twoje tchnienie złączy mnie z wszystkimi stworzeniami na ziemi. Otwórz me serce, aby usłyszało Twój głos, wołający mnie po imieniu, niech Twoja łaska ożywia mego ducha, by Twoje piękno i dobroć promieniowały na cały świat.
Otwórz me serce na moc Twojej miłości.Obdarz mnie sercem gotowym i otwartym nawołanie świata – tego bliskiego i tego dalekiego. Uzdolnij moje serce, by ogarniało wszystkich życzliwością,troskliwością i współczuciem. Uczyń mnie Twoim narzędziem. Niechaj przeze mnie serca ludzi otwierają się na miłość, spełniając tym samym marzenie Matki Józefy. Amen.

worldssps   KLAUZUROWE  4bJOkejZ 400x400   MUZEUM   SINICUM  papieskie dziea misyjne   misje   ad gentes    centrum formacji   miva