Litania do bł. Matki Józefy

Kyrie, elejson – Chryste, elejson, Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas – Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego – módl się za nami.

Błogosławiona Józefo,
Miłująca Boga Ojca, Słowo Przedwieczne i Pocieszyciela,
Pragnąca pełnić jedynie wolę Bożą,
Ukryta w Sercu Jezusowym,
Wierna Służebnico Ducha Świętego,
Zapatrzona w Niepokalaną Oblubienicę Ducha Świętego,
Powtarzająca z wiarą "Przyjdź Ducu Święty",
Czyniąca wszystko z miłości do Ducha Pocieszyciela,
Mieszkanko Issum,
Dobra córko i siostro,
Zatroskana o chorych,
Strażniczko dobrych relacji,
Cierpliwie czekająca,
Ufająca świętemu Józefowi,
Uśmiechnięta Matko,
Pociągająca do Boga swą postawą na modlitwie,
Modląca się nieustannie,
Umiejętnie okazująca współczucie i solidarność w kłopotach,
Z miłością towarzysząca młodym na początku życia zakonnego,
Rozpoznająca w młodych talenty i dary Boże,
Upominająca taktownie i twórczo,
Oddana siostrom jako przełożona,
Współczująca cierpiącym,
Pomagająca odprawiającym rekolekcje,
Dbająca o misjonarki,
Śpiesząca z pomocą w potrzebie,
Usłużna w każdym czasie,
Rezygnująca z siebie,
Umiejętnie współpracująca ze spotkanymi w drodze.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

- Módl się za nami błogosławiona Matko Józefo,
- Abyśmy coraz bardziej miłowali Ducha Świętego.

Módlmy się: Boże, który uzdolniłeś bł. Józefę Stenmanns do tego, że Jej serce było gotowe pełnić Twoją wolę, napełniaj nas Twoimi darami, abyśmy otwierając się na miłość Ducha Świętego czynili, co się Tobie podoba, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Imprimatur: Kuria Diecezji Opolskiej

worldssps   KLAUZUROWE  4bJOkejZ 400x400   MUZEUM   SINICUM  papieskie dziea misyjne   misje   ad gentes    centrum formacji   miva