Modlitwy do bł. Matki Marii Heleny Stollenwerk

Błogosławiona Matko Mario, przynaglona Bożą miłością. całkowicie poświęciłaś się rozszerzaniu Królestwa Niebieskiego na ziemi, pozwalałaś przenikać Duchowi Świętemu swoją modlitwę i działanie, a nade wszystko kochałaś Wolę Ojca, swojego Pana.
Prosimy Cię, wyproś nam Ducha Miłości. byśmy wzmocnieni Jego łaską i natchnieniem mogli całe swoje życie uczynić radosnym naśladowaniem Jezusa Chrystusa. Amen.

 *

Błogosławiona Mario Heleno,
Bóg powołał Cię do współpracy, aby Jego Trójjedyna Miłość była przez ludzi poznana,
pokochana i uwielbiona. Służąc Jemu, całe swoje życie poświęciłaś Ewangelii stając się w ten
sposób zwiastunką Dobrej Nowiny w świecie. Włączając się w dzieło ewangelizacji,
przyjmowałaś pokornie każdy trud, łącząc go z miłością Chrystusa Ukrzyżowanego. Prosimy
Cię, pomóż nam przekształcić nasze życie w żywą Ewangelię, abyśmy radośnie naśladując
Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela, wiernie szli Jego śladami aż po wszystkie dni
naszej ziemskiej wędrówki do Domu Ojca. Amen.

*

Błogosławiona Matko Mario, Jesteś wpatrzona w swoje splecione do modlitwy dłonie. W ten sposób wskazujesz odpowiedź na każde pytanie, odpowiedź, w której kryje się doświadczenie całego Twojego życia.
W młodości myślałaś, że niebo nie słyszy Twej modlitwy i żalu. Chciałaś nieść pomoc dzieciom w Chinach, a nie miałaś możliwości zrealizowania swoich pragnień. Wtedy coraz częściej, z coraz większym zaufaniem składałaś do modlitwy ciężko spracowane dłonie.
Szukałaś, czekałaś, modliłaś się i ufałaś, byłaś wierna wszystkim obowiązkom codziennego życia. W ten sposób nieoczekiwanie stałaś się matką wspólnoty zakonnej. Jak niegdyś Franciszek Ksawery umarł przed bramą prowadzącą do Chin, tak i Tobie nie było dane wejść w kraj pragnień. Twoja cierpliwa wytrwałość utorowała jednak wielu innym drogę, po której mogli kroczyć niosąc innym Dobrą Nowinę.
W miarę postępu na drodze, którą prowadził Cię Pan, stawałaś się coraz bardziej cichą. „Bogu chwała, bliźniemu pożytek, a mnie trud”. Budzący się czasem w Tobie w młodych latach niepokój wobec Boga i ludzi ustępował przed wielkim zdumienie: „O, jak dobry jest Bóg! On ma tysiąc środków i dróg, które prowadzą do wytyczonych przez Niego celów!! To On wybrał to, co małe i niepozorne, aby dokonać wielkich rzeczy!

worldssps   KLAUZUROWE  4bJOkejZ 400x400   MUZEUM   SINICUM  papieskie dziea misyjne   misje   ad gentes    centrum formacji   miva