Litania do bł. Matki Marii

Kyrie, elejson – Chryste, elejson, Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas – Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego – módl się za nami.
Królowo wyznawców,
Błogosławiona Mario Heleno,
Zapatrzona w Boga Ojca,
Kochająca Dzieciątko Jezus,
Oddana duszą i ciałem Bożemu Sercu,
Rozmodlona w bliskości Jezusa Eucharystycznego,
Uległa natchnieniom Ducha Świętego,
Przyczyniająca się do uwielbienia Ducha Świętego,
Uciekająca się w pokusach do Niego,
Wynagradzająca Duchowi Świętemu,
Przeniknięta miłością do Ducha Świętego,
Zwracająca swe myśli do Trójjedynego Boga,
Troszcząca się o chwałę Bożą,
Dbająca o pożytek bliźniego,
Ofiarująca swe utrudzenie,
Kochająca ubogich,
Szanująca chorych,
Niosąca dobro i uśmiech,
Wczuwająca się w drugiego człowieka,
Zasłuchana w Słowo Boże,
Milcząca umiejętnie,
Pokorna Współzałożycielko,
Zasłuchana w rady Założyciela,
Zatroskana o dobro Zgromadzeń,
Spiesząca z pomocą braciom i kapłanom,
Strażniczko Miłości siostrzanej,
Dbająca o dobrą współpracę,
Zachowująca regułę i porządek dnia,
Odnawiająca codziennie swe śluby,
Odnawiająca dobre postanowienia,
Pragnąca czynić to co bardziej doskonałe,
Zachęcająca siostry do złotej wierności,
Troszcząca się o misjonarki.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

- Módl się za nami błogosławiona Mario Heleno,
- Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Panie, ześlij na nas Twego Ducha Pocieszyciela, Którym napełniłeś Twoją Służebnicę błogosławioną Marię Helenę. Wspomagaj nas, abyśmy za Jej przykładem służyli Tobie całym sercem, wzrastając we wzajemnej bezinteresownej miłości, stając się znakiem Twojej Miłości w świecie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Imprimatur: Kuria Diecezji Opolskiej

worldssps   KLAUZUROWE  4bJOkejZ 400x400   MUZEUM   SINICUM  papieskie dziea misyjne   misje   ad gentes    centrum formacji   miva