Kochać Pana Boga!

Jak to się stało, że poszłam do klasztoru? Pierwsze wspomnienia mego życia to dom rodzinny - w nim Mama, Tato i czworo dzieci, a ja najmłodsza! Do naszej rodziny należał Ktoś, kto nas zawsze fascynował, liczyliśmy się z Nim, szukaliśmy jego woli, pozdrawialiśmy jego Imieniem i ze czcią spoglądaliśmy na Jego wizerunek wiszący na ścianie. Lubiłam niedzielę, bo świętowaliśmy i wspólnie szli do kościoła. Kiedy pierwszy raz ujrzałam siostrę zakonną i zapytałem: "kim ona jest?" Powiedziano mi, że to pani, która poszła do klasztoru, bo kochała Pana Jezusa, Wtedy powiedziałam: "Ja też wstąpię i będę kochać Pana Boga!" Miałam wtedy 5 lat...
Po zdaniu matury wstąpiłam do zgromadzenia. Od tej chwili minęły już 52 lata! Każdego dnia uczę się kochać Pana Jezusa i tych, których On umiłował - naszych bliźnich!

Siostra zakonna Nat 70, 52 lata w zakonie

worldssps   KLAUZUROWE  4bJOkejZ 400x400   MUZEUM   SINICUM  papieskie dziea misyjne   misje   ad gentes    centrum formacji   miva