Poświęcenie się Duchowi Świętemu

Duchu Święty, odwieczna Miłości Ojca i Syna, uwielbiamy Ciebie i uznajemy za swojego Pana i Boga.
Wysławiamy Cię za wspaniałe dzieło stworzenia i za miłość, którą rozlałeś w naszych sercach. Oddajemy się Tobie na własność. W Maryi dokonałeś cudu Wcielenia Jezusa. Ty Go namaściłeś i posłałeś, aby ubogim głosił Dobrą Nowinę.
Byłeś przynaglającą siłą Jego życia i śmierci oraz owocem zmartwychwstania. Przez wszystkie wieki napełniasz Kościół swoimi darami i żyjesz w jego Sakramentach. Rozpal serca nasze ogniem Swojej miłości. Daj nam poznać, że żyjesz w nas i spraw, abyśmy były otwarte na Twoje kierownictwo. Bądź również żywą siłą naszego misjonarskiego świadectwa i naszą mocną nadzieją na nowe niebo i nową ziemię.
Pozwól nam być Twoimi Służebnicami dla zbawienia wielu. Przyjmij nasze prace, radości i cierpienia. Módl się w nas, kochaj w nas. Uczyń nas żywą, świętą, Tobie przyjemną ofiarą i prowadź nas ku pełni życia w wieczności. Amen.

worldssps   KLAUZUROWE  4bJOkejZ 400x400   MUZEUM   SINICUM  papieskie dziea misyjne   misje   ad gentes    centrum formacji   miva