Modlitwa za konających

O najdobrotliwszy Jezu, Miłośniku dusz, błagam Cię przez konanie Najświętszego Serca Twego i przez boleści Matki Twojej Niepokalanej, obmyj w Krwi Swojej wszystkich grzeszników całego świata, którzy teraz konają i dziś jeszcze umrzeć mają.
Serce Jezusa konające, zlituj się nad konającymi.
Litościwe Serce Maryi, módl się za nimi.
Święty Józefie i św. Barbaro, Patronowie konających, módlcie się za nami.

worldssps   KLAUZUROWE  4bJOkejZ 400x400   MUZEUM   SINICUM  papieskie dziea misyjne   misje   ad gentes    centrum formacji   miva