Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny

 „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misją w świecie" - to motto Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego ogłoszonego przez papieża Francisza na rok 2019. Miesiąc październik ma stworzyć okazję do rozbudzenia świadomości misji ad gentes i podjęcia z nową energią misyjnej przemiany życia i duszpasterstwa. Chodzi o to, aby wszystkim wiernym leżało naprawdę na sercu głoszenie Ewangelii i przekształcenie ich wspólnot w rzeczywistości misyjne i ewangelizacyjne; aby rozwinęło się umiłowanie misji, będących „umiłowaniem Jezusa, ale jednocześnie miłością do Jego ludu”.

Okazją do tego jest setna rocznica opublikowania przez Benedykta XV Listu apostolskiego Maximum illud. Dokumentem tym pragnął rozbudzić w całym Kościele świadomość obowiązku misyjnego.

PEŁNA TREŚĆ LISTU Papieża Franciszka

PL Logo Misyjny październik 2Logo Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego przedstawia krzyż misyjny, którego kolory symbolizują pięć kontynentów.

Krzyż w kształcie kuli ziemskiej Świat jest przejrzysty, ponieważ nasze działanie ewangelizacyjne nie ma żadnych barier ani granic, jest owocem Ducha Świętego. Chrześcijańska miłość i świat przemienione w Duchu pokonują odległości i otwierają oczy naszego umysłu i serca. Miłość Jezusa nie zna granic.

Słowa OCHRZCZENI I POSŁANI, które towarzyszą logo, wskazują na dwa niezbywalne i charakterystyczne elementy dla każdego chrześcijanina: chrzest i głoszenie. Z krzyża pochodzi chrzest zbawienia świata, do którego jesteśmy posłani, aby głosić Ewangelię Jezusa.

Kolory krzyża są tradycyjnie przypisane do pięciu kontynentów: czerwony dla Ameryki, zielony dla Afryki, biały dla Europy, żółty dla Azji i niebieski dla Oceanii. Każdy kolor ma symboliczne znaczenie.

Pliki do pobrania

 

MODLITWY NA NADZWYCZAJNY MIESIĄC MISYJNY

Modlitwa zaproponowana przez papieża Franciszkana Nadzwyczajny Miesiąc MisyjnyPaździernik 2019

Boże Ojcze,Twój Jednorodzony Syn, Jezus Chrystus,po zmartwychwstaniupowierzył swoim uczniom misję:„Idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody”.Ty nam przypominasz, że przez chrzestzostaliśmy włączeni w misję Kościoła.Przez dary Twojego Ducha Świętego udziel nam łaski,byśmy byli odważnymi i gorliwymi świadkami Ewangelii,aby misja powierzona Kościołowi,wciąż jeszcze daleka do zrealizowania,mogła znaleźć nowe i skuteczne sposobyniesienia światu życia i światła.Spraw, byśmy tak działali,aby wszystkie narody mogły spotkać się ze zbawczą miłościąi miłosierdziem Jezusa Chrystusa,który żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,przez wszystkie wieki wieków.Amen.

 

 

Modlitwa Dzieci i Młodzieży na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny
Październik 2019

UKOCHANY jest POSŁANY

Ojcze Najlepszy,
Ty kochasz każde dziecko na ziemi, bez wyjątku.
Dziękujemy Ci za wspaniały dar chrztu świętego,
który sprawia, że tworzymy jedną
wielką rodzinę Kościoła,
gdzie każdy jest misjonarzem.

Pomóż nam przez Ducha Świętego
odważnie i radośnie
mówić o Twojej miłości
i działać tak, by każdy mógł się spotkać
z Panem Jezusem
przez miłość i miłosierdzie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Azja i Oceania
Afryka
Ameryka
Europa