Głoszenie Dobrej Nowiny

Stanowi nasze pierwszorzędne zadanie. Przyczyniamy się do rozkrzewiania Dobrej Nowiny przede wszystkim tam, gdzie jej jeszcze nie głoszono lub głoszono ją w sposób niewystarczający.