Rady Ewangeliczne

Przez publiczne śluby Bogu poświęconej czystości, ewangelicznego ubóstwa i apostolskiego połuszeństwa odpowiadamy na Jego wezwanie i oddajemy się na własność nade wszystko umiłowanemu Bogu.